KDO JSME

 

VIZE

Rodina, která má sílu na svou cestu životem.

 

 

POSLÁNÍ

Jsme tu pro každého, kdo hledá inspiraci, oporu a pomoc v rodinném životě.

Poskytujeme sociální služby, provozujeme podpůrné a zájmové činnosti a vedeme vzdělávací programy za účelem posílení rodiny.

 

 

MOTTO

INSPIRUJEME, PODPORUJEME A POMÁHÁME

 


 

HODNOTOVÉ VÝCHODISKO

Jsme přesvědčeni, že funkční rodina je jedinečným a nenahraditelným zdrojem základních potřeb a jistot každého člověka, které získává především jako dítě v rodinném systému, tedy ve vztahu k matce, otci a širším rodinném kruhu.

 

Za základní rodinné hodnoty považujeme:

 • zázemí (domov, jistota, „nebýt sám“)
 • vztahy (někoho mít a pro někoho být)
 • kořeny (někam patřit)
 • opora (zdroj)
 • závazek (nepřenositelná odpovědnost)
 • předávání (rituály, tradice, rodinná historie)

 

 NAŠE ČINNOSTI

 • Rodinné centrum - místo pro setkávání a sdílení, vzdělávací programy a volnočasové aktivity pro rodiny, děti i dospělé. 
 • Klub bez klíče - prostor pro děti a mládež ke trávení volného času.
 • Dětská skupina MACEŠKA - péče o děti v předškolním věku.
 • Azylový dům a Krizová pomoc - pomoc ženám a matkám s dětmi, které potřebují bezpečné bydlení a podporu v těžké životní situaci. Krátkodobá pomoc v krizových situacích pro rodiny, matky a otce s dětmi a ženy.
 • Dům na půl cesty - pomoc mladým lidem, kteří se ocitli bez rodinného zázemí a podpora k jejich samostatnému způsobu života.
 • Sociální rehabilitace - terénní služba poskytující návaznou podporu pro uživatele Azylového domu a Domu na půl cesty, kteří již nevyužívají sociální pobytovou službu ale mají nadále zájem o podporu při zvládnutí běžného způsobu života.
 • Psychologické poradenství - poskytování psychologické pomoci ve složitých
  životních situacích pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Služba je určená pro veřejnost.
 • Studio grafiky a kreativní tvorby - poskytování grafických a tiskových služeb veřejnosti. Prodej výrobků vlastní tvorby.
 • Půjčovna dětských karnevalových masek

 

 POŘÁDÁME

 • akce pro celé rodiny s dětmi
 • kurzy, přednášky
 • pravidelné aktivity
 • burzy dětského a dámského oblečení
 • jednorázové akce pro děti i dospělé jako jsou besedy, výtvarné dílny, výstavy, karnevaly, soutěže

 

 

POSKYTUJEME

 • prostor pro osobní rozvoj, trávení volného času, vzdělávání a seberealizaci
 • místo pro setkávání a navazování kontaktů
 • pomoc při řešení krizových situací
 • odbornou podporu při zvládntí rodičovské role
 • sociální a materiální pomoc
 • informace a zprostředkování služeb napomáhajícíh k řešení problémových životních situací

 

 

Ředitelka:

Ing. Dana Hubálková

 

Správní rada:

PhDr. Ĺudmila Langrová - předsedkyně

Ing. Jana Schlöglová - členka

Ing. Martina Doskočilová - členka

 

Revizorka:

Ing. Jarmila Mikulecká

 

Zakladatelky:

Bc. Dagmar Jansová, Ing. Dana Hubálková, Lucie Malá, Mgr. Klára Brejtrová, Mgr. Kateřina Adamcová

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme s místními spolky, se zástupci města, odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Žamberku a v Pardubickém kraji, Úřadem práce, lékaři, psychology, školskými zařízeními, místními podnikateli.  Jsme zapojeni do Komunitního plánování v Ústí nad Orlicí a Kostelci nad Orlicí.

 

Jsme členem  Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Sítě pro rodinu v ČR, Koalice nevládek Pardubicka a Místní akční skupiny Orlicko, kde se aktivně zapojujeme do realizace strategie rozvoje území v období 2015-2020.

 

 

     
 

 

Pracovnice a pracovníci Cesty pro rodinu se dohodli na dodržování těchto principů. Uživatelé služeb a návštěvníci od nás mohou očekávat:

 

Diskrétnost na veřejnosti, používání osobních údajů dle podepsaného souhlasu. K diskrétnosti vedeme také uživatele a návštěvníky služeb mezi sebou navzájem. Zachováváme potřebné hranice při sdělování všech informací v každém zařízení.

Rovnocenný přístup, jednotné a rovné jednání se všemi.

Individuální přístup, který zajistí každému citlivou podporu v nastalé situaci.

Profesionální dovednosti - empatický přístup, nehodnotíme podle prvního dojmu, nepřipouštíme manipulaci.

Podporu při zlepšení dovedností, samostatnosti, soběstačnosti, motivaci, zodpovědnosti.

Osobní dohodu pro vzájemné oslovování.

 

 

  

PŘIDEJTE SE K NÁM KLUB PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
KDE NÁS NAJDETE
Newsletter
Nově otevíráme šatník na zimním stadionu v Žamberku, více informací najdete zde.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky Společně za úsměv, kterou již tradičně pořádá Konzum. Vybraná částka posloužila k nákupu dřevěných edukativních her pro komunitní nízkoprahové aktivity.
shrnutí základních informací pro příchozí občany z Ukrajiny
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
Dárkový poukaz na služby Centra pro rodinu, Macešky včetně obchůdku a Grafického studia
ŽENA REGIONU 2018
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu