slideshow_hlavickaslideshow_hlavickaslideshow_hlavickaslideshow_hlavicka

  KDO JSME

 

VIZE

Chceme v našem regionu vytvořit nabídku aktivit pro posilování fungující rodiny a podporu jejích členů, a profesionálně a v dostatečné kapacitě poskytovat pomoc a zázemí v různých životních situacích.

 

POSLÁNÍ

Naším posláním je podpora rodiny a jejích hodnot v běžném životě i v krizových životních situacích.

Toho dosahujeme provozováním podpůrných a zájmových aktivit, poskytováním sociálních služeb a realizací návazných vzdělávacích a osvětových programů. 

 

ZKRÁCENÁ VERZE POSLÁNÍ

Podpora rodiny a jejích hodnot.

 

MOTTO

Provázení, Podpora, Pomoc.“

 

 

HODNOTOVÉ VÝCHODISKO

Jsme přesvědčeni, že funkční rodina je jedinečným a nenahraditelným zdrojem základních potřeb a jistot každého člověka, které získává především jako dítě v rodinném systému, tedy ve vztahu k matce, otci a širším rodinném kruhu.

 

Za základní rodinné hodnoty považujeme:

 • zázemí (domov, jistota, „nebýt sám“)
 • vztahy (někoho mít a pro někoho být)
 • kořeny (někam patřit)
 • opora (zdroj)
 • závazek (nepřenositelná odpovědnost)
 • předávání (rituály, tradice, rodinná historie)

 

 

NAŠE ČINNOSTI

 

 POŘÁDÁME

 • akce pro celé rodiny s dětmi
 • kurzy, přednášky
 • pravidelné aktivity
 • burzy dětského a dámského oblečení
 • jednorázové akce pro děti i dospělé jako jsou besedy, výtvarné dílny, výstavy, karnevaly, soutěže

 

 

POSKYTUJEME

 • prostor pro osobní rozvoj, trávení volného času, vzdělávání a seberealizaci
 • místo pro setkávání a navazování kontaktů
 • pomoc při řešení krizových situací
 • odbornou podporu při zvládntí rodičovské role
 • sociální a materiální pomoc
 • informace a zprostředkování služeb napomáhajícíh k řešení problémových životních situací

 

 

Ředitelka:

Ing. Dana Hubálková

 

Správní rada:

PhDr. Ĺudmila Langrová - předsedkyně

Ing. Jana Schlöglová - členka

Ing. Martina Doskočilová - členka

 

Revizorka:

Ing. Jarmila Mikulecká

 

Zakladatelky:

Bc. Dagmar Jansová, Ing. Dana Hubálková, Lucie Malá, Mgr. Klára Brejtrová, Mgr. Kateřina Adamcová

 

 

 

Spolupracujeme s místními spolky, se zástupci města, odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Žamberku a v Pardubickém kraji, Úřadem práce, lékaři, psychology, školskými zařízeními, místními podnikateli.  Jsme zapojeni do Komunitního plánování v Ústí nad Orlicí a Kostelci nad Orlicí.

 

Jsme členem  Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Sítě pro rodinu v ČR, Koalice nevládek Pardubicka a Místní akční skupiny Orlicko, kde se aktivně zapojujeme do realizace strategie rozvoje území v období 2015-2020.

 

 

     
 

 

Pracovnice a pracovníci Cesty pro rodinu se dohodli na dodržování těchto principů. Uživatelé služeb a návštěvníci od nás mohou očekávat:

 

Diskrétnost na veřejnosti, používání osobních údajů dle podepsaného souhlasu. K diskrétnosti vedeme také uživatele a návštěvníky služeb mezi sebou navzájem. Zachováváme potřebné hranice při sdělování všech informací v každém zařízení.

Rovnocenný přístup, jednotné a rovné jednání se všemi.

Individuální přístup, který zajistí každému citlivou podporu v nastalé situaci.

Profesionální dovednosti - empatický přístup, nehodnotíme podle prvního dojmu, nepřipouštíme manipulaci.

Podporu při zlepšení dovedností, samostatnosti, soběstačnosti, motivaci, zodpovědnosti.

Osobní dohodu pro vzájemné oslovování.

 

  

PŘIDEJTE SE K NÁM KLUB PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
Newsletter
ŽENA REGIONU 2018
KDE NÁS NAJDETE
Od 1.1. 2018 měníme název na Cesta pro rodinu, z. ú. Kliknutím zobrazíte výstupy projektu.
Drakiáda 2018, kliknutím zobrazíte fotogalerii.
KIK finančně podpořil Azylový dům a Krizovou pomoc v Žamberku. Zákazníci z Pardubického kraje přispěli do sbírky KIK dohromady 29 070 Kč.
Dárkový poukaz na služby Centra pro rodinu, Macešky včetně obchůdku a Grafického studia
Podpořte nás nákupem ve vašich oblíbených e-shopech přes WWW.GIVT.CZ. Za loňský rok jsme takto získali 3698Kč. Děkujeme.
Děkujeme Konzumu a všem, kdo jste se zapojili do sbírky "Společně za úsměv". Na obnovu kuličkového bazénku pro děti v herně Rodinného centra se podařilo vybrat 10 136 Kč.
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu