KDO JSME

 

VIZE

Rodina, která má sílu na svou cestu životem.

 

 

POSLÁNÍ

Jsme tu pro každého, kdo hledá inspiraci, oporu a pomoc v rodinném životě.

Poskytujeme sociální služby, provozujeme podpůrné a zájmové činnosti a vedeme vzdělávací programy za účelem posílení rodiny.

 

 

MOTTO

INSPIRUJEME, PODPORUJEME A POMÁHÁME

 


 

HODNOTOVÉ VÝCHODISKO

Jsme přesvědčeni, že funkční rodina je jedinečným a nenahraditelným zdrojem základních potřeb a jistot každého člověka, které získává především jako dítě v rodinném systému, tedy ve vztahu k matce, otci a širším rodinném kruhu.

 

Za základní rodinné hodnoty považujeme:

 • zázemí (domov, jistota, „nebýt sám“)
 • vztahy (někoho mít a pro někoho být)
 • kořeny (někam patřit)
 • opora (zdroj)
 • závazek (nepřenositelná odpovědnost)
 • předávání (rituály, tradice, rodinná historie)

 

 NAŠE ČINNOSTI

 • Rodinné centrum - místo pro setkávání a sdílení, vzdělávací programy a volnočasové aktivity pro rodiny, děti i dospělé. 
 • Klub bez klíče - prostor pro děti a mládež ke trávení volného času.
 • Dětská skupina MACEŠKA - péče o děti v předškolním věku.
 • Azylový dům a Krizová pomoc - pomoc ženám a matkám s dětmi, které potřebují bezpečné bydlení a podporu v těžké životní situaci. Krátkodobá pomoc v krizových situacích pro rodiny, matky a otce s dětmi a ženy.
 • Dům na půl cesty - pomoc mladým lidem, kteří se ocitli bez rodinného zázemí a podpora k jejich samostatnému způsobu života.
 • Sociální rehabilitace - terénní služba poskytující návaznou podporu pro uživatele Azylového domu a Domu na půl cesty, kteří již nevyužívají sociální pobytovou službu ale mají nadále zájem o podporu při zvládnutí běžného způsobu života.
 • Psychologické poradenství - poskytování psychologické pomoci ve složitých
  životních situacích pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Služba je určená pro veřejnost.
 • Studio grafiky a kreativní tvorby - poskytování grafických a tiskových služeb veřejnosti. Prodej výrobků vlastní tvorby.
 • Půjčovna dětských karnevalových masek

 

 POŘÁDÁME

 • akce pro celé rodiny s dětmi
 • kurzy, přednášky
 • pravidelné aktivity
 • burzy dětského a dámského oblečení
 • jednorázové akce pro děti i dospělé jako jsou besedy, výtvarné dílny, výstavy, karnevaly, soutěže

 

 

POSKYTUJEME

 • prostor pro osobní rozvoj, trávení volného času, vzdělávání a seberealizaci
 • místo pro setkávání a navazování kontaktů
 • pomoc při řešení krizových situací
 • odbornou podporu při zvládntí rodičovské role
 • sociální a materiální pomoc
 • informace a zprostředkování služeb napomáhajícíh k řešení problémových životních situací

 

 

Ředitelka:

Ing. Dana Hubálková

 

Správní rada:

PhDr. Ĺudmila Langrová - předsedkyně

Ing. Jana Schlöglová - členka

Ing. Martina Doskočilová - členka

 

Revizorka:

Ing. Jarmila Mikulecká

 

Zakladatelky:

Bc. Dagmar Jansová, Ing. Dana Hubálková, Lucie Malá, Mgr. Klára Brejtrová, Mgr. Kateřina Adamcová

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme s místními spolky, se zástupci města, odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Žamberku a v Pardubickém kraji, Úřadem práce, lékaři, psychology, školskými zařízeními, místními podnikateli.  Jsme zapojeni do Komunitního plánování v Ústí nad Orlicí a Kostelci nad Orlicí.

 

Jsme členem  Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Sítě pro rodinu v ČR, Koalice nevládek Pardubicka a Místní akční skupiny Orlicko, kde se aktivně zapojujeme do realizace strategie rozvoje území v období 2015-2020.

 

 

     
 

 

Pracovnice a pracovníci Cesty pro rodinu se dohodli na dodržování těchto principů. Uživatelé služeb a návštěvníci od nás mohou očekávat:

 

Diskrétnost na veřejnosti, používání osobních údajů dle podepsaného souhlasu. K diskrétnosti vedeme také uživatele a návštěvníky služeb mezi sebou navzájem. Zachováváme potřebné hranice při sdělování všech informací v každém zařízení.

Rovnocenný přístup, jednotné a rovné jednání se všemi.

Individuální přístup, který zajistí každému citlivou podporu v nastalé situaci.

Profesionální dovednosti - empatický přístup, nehodnotíme podle prvního dojmu, nepřipouštíme manipulaci.

Podporu při zlepšení dovedností, samostatnosti, soběstačnosti, motivaci, zodpovědnosti.

Osobní dohodu pro vzájemné oslovování.

 

 

  

PŘIDEJTE SE DO KLUBU PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
Newsletter
Šatník
Děkujeme všem dárcům!
shrnutí základních informací pro příchozí občany z Ukrajiny
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
Dárkový poukaz na služby Rodinného centra
KDE NÁS NAJDETE
ŽENA REGIONU 2018
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu
Šatník