Rodinné centrum posiluje hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, mateřskou roli žen, podporuje rodiče při výchově dětí.

 

 

Rodinné centrum nabízí:

 

 • rodinám, dospělým i dětem prostor pro osobní rozvoj, vzdělávání a seberealizaci, trávení volného času,
 • místo k setkávání a navazování kontaktů zejména maminek na mateřské či rodičovské dovolené, sdílení stejné etapy života,
 • odbornou podporu při zvládnutí rodičovské role a zprostředkování poznatku o rodině, výchově, psychologii, rovných příležitostech a sociální pomoci,
 • účast nebo aktivní zapojení dětí i dospělých do různých programů a činností, místo pro uskutečnění nápadů,
 • informace a zprostředkování služby napomáhající řešení problémových životních situací,
 • zázemí k setkávání dětí s rodiči v případě odloučení jednoho z rodičů,
 • pravidelné aktivity pro rodiny s dětmi (0-6let) jako např. cvičení, zpívání, tvoření…, v odpoledních a večerních hodinách kroužky pro děti školního věku a dospělé (např. kroužek výtvarný, taneční, vaření, keramika, jóga,…a další),
 • jednorázové akce pro děti i dospělé jako jsou besedy, přednášky, výtvarné dílny, burzy dětského zboží, výstavy, karnevaly, soutěže…
 • zapůjčení prostor na setkání s širší rodinou či k rodinným oslavám,
 • bezbariérový přístup, hernu s kuličkovým bazénkem, kuchyňku, knihovnu, výtvarnou dílnu,
 • internet (např. pro vyhledávání pracovních příležitostí a informací ze sociální oblasti),
 • zahradu s dětským hřištěm,
 • cenu za poskytnuté služby dle platného sazebníku,
 • otevřené prostory každý všední den dle platné provozní doby,
 • zprostředkování prodeje dětských potřeb.

 

 

Tuto službu podpořilo dotací Město Žamberk,

 

Otevírací doba herny Rodinného centra

 

Pondělí

08:00 - 12:00 - herna otevřena pro rosdiče s dětmi

09:30 - 10:30 - ZPÍVÁNKY pro rodiče s dětmi

16:00 - 17:00 - ženský kruh JÓGA PO PORODU

 

Úterý

08:00 - 12:00 - vyhrazeno pro jednorázové akce (přednášky, besedy)

                      či VOLNÁ HERNA pro rodiče s dětmi / vždy dle aktuální nabídky

16:00 - 17:30 - PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA pro budoucí rodiče

 

Středa

08:00 - 12:00 - herna otevřena pro rosdiče s dětmi

09:30 - 10:30 - HÝBÁNKY pro rodiče s dětmi

 

Čtvrtek

09:00 - 12:00 - MATEŘSKÉ KRUHY nebo KLUB RODIČŮ O DĚTECH

 

Pátek

08:00 - 12:00 - vyhrazeno pro uzavřené tématické skupiny

                      či VOLNÁ HERNA pro rodiče s dětmi / vždy dle aktuální nabídky

 

Na vstup do herny a dopolední programy pro rodiče s dětmi (mimo páteční dopolední uzavřené skupiny) není nutné se předem hlásit.

 

Změna provozní doby vyhrazena (např. z důvodu pořádání jednorázových akcí pro veřejnost apod.) - proto sledujte AKTUALITY.

 

Hernu lze po dohodě otevřít i mimo provozní dobu.

 

 

Pravidla pro návštěvníky Rodinného centra

 

Abychom spolu s dětmi mohli prožít pěkné chvíle v příjemném prostředí, dodržujte prosím následující pravidla:

 

 • Za bezpečnost dětí nese odpovědnost rodič (jiná dospělá doprovázející osoba) po celou dobu pobytu, a to i při organizovaných hrách a činnostech. Není možné tolerovat hrubé chování k jiným dětem. V centru je zakázáno používat hrubé a vulgární výrazy.
 • Učíme děti správným návykům. Je dovoleno jíst a pít jen u stolečků. Nedovolujte, prosím, chodit dětem po herně se svačinkou či pitím. V případě potřeby si vyžádejte úklidové prostředky u pracovnic centra, rádi vám je poskytneme.
 • Organizované dopolední programy jsou dobrovolné, mají však přednost před aktivitou jednotlivce. Pro hladký průběh aktivity je potřeba respektovat pokyny vedoucího programu. Choďte prosím na programy včas, abyste pozdním příchodem nenarušovali započatou aktivitu - pozornost takto malých dětí je krátká a je velká škoda ji přerušovat.
 • Všechny hračky mají své místo. Průběžně se podílejte na úklidu hraček.
 • Do centra nepatří děti nemocné. Buďte, prosím, trpěliví při doléčování svých dětí, neboť rýma, kašel či průjmová onemocnění se velmi rychle šíří.
 • Každý návštěvník se zapíše na prezenční listinu a zaplatí vstupné. Výše plateb je vyvěšena na nástěnce v prostorách herny. 

 • V kuchyňce je možnost zakoupení malého občerstvení (sušenky, pitíčka, přesnídávky, káva, čaj, šťáva…). Dále je v kuchyňce k dispozici rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, sklokeramická varná deska a lednice. Použité nádobí si vždy každý po sobě umyje a uklidí na původní místo. Na třídění odpadu jsou v kuchyňce umístěny koše – na směsný odpad, na papír, na plast a na sklo.

 • První pomoc při úrazech je povinna poskytnout každá dospělá osoba. Pracovníci centra jsou v poskytování první pomoci proškoleni. Každý úraz je zapisován do knihy úrazů, která se nachází na lékárničce. Lékárnička je umístěna v prostoru kuchyňky na viditelném místě na zdi, mimo dosah dětí.

 • Každý návštěvník má možnost sdělit náměty, připomínky či stížnosti a to buď osobně (ústně či písemně) anebo vhozením do „schránky“ k tomu určené a umístěné ve vstupní chodbě RC.

   

Děkujeme za respektování a dodržování těchto pravidel.

Ceník služeb Rodinného centra - platnost od 1.1. 2024

 

Jednorázové vstupné do herny Rodinného centra    70 Kč / den a rodina
(1. návštěva zdarma)

PERMANENTKA/zvýhodněné vstupné            500 Kč / platnost do 31.12. daného roku
(10 vstupů do herny + 1 káva nebo čaj zdarma)                                   
Permanentku lze uplatnit na vstupy do volné herny i na otevřené programy (např. Zpívánky/Hýbánky, Mateřské/Ženské kruhy…apod.).

Jednorázové akce, kurzy, vzdělávací aktivity (přednášky, besedy apod.) jsou hrazeny samostatně a většinou je nutné se na ně předem hlásit.

Zapůjčení prostor s vybavením
- na rodinné oslavy/setkání (sobota, neděle)
herna: 250,-/dopoledne (max.9-12h), 500,-/odpoledne (max.12-22h)
klubovna: 500,-/den
herna + klubovna: 1.000,-/den
vybavení na zahradu: 250,-/den
(např. přenosné ohniště, stoly, židle, lavice...apod.)

- ostatní vždy dle individuální dohody 0 – 500,- Kč/hod.
(např. workshopy, kurzy, cvičení, besedy, přednášky, setkání biologických a pěstounských rodin…apod.)        

 

Další služby v RC:
Knihovna – služba je bezplatná.
PC s možností připojení na internet – služba je bezplatná.
Plakáty k umístění na nástěnku ve společných prostorech – služba je bezplatná, plakáty je však nutné předem odsouhlasit s odpovědným pracovníkem (kancelář RC).
Zahrada volně k využití pro veřejnost dle pravidel Provozního a Návštěvního řádu - služba je bezplatná.
Kopírování, skenování, faxování – služba je placená dle platného ceníku (poskytováno v grafickém studiu - 1.patro).
Půjčovna dětských karnevalových masek – masky lze zapůjčit po dohodě s pracovníkem grafického studia (1. patro – tel. 777 680 229), soupis masek včetně ceníku je zveřejněn na webových stránkách www.cestaprorodinu.cz nebo k dispozici v grafickém studiu - služba je placená dle platného ceníku.

Na požádání Vám vystavíme Potvrzení o výši vynaložených výdajů.
O všech výjimkách rozhoduje vedoucí nebo její zástupce.


Dokumenty ke stažení:

  DÁRKOVÝ POUKAZ

 

V hodnotě dle přání na všechny služby Rodinného centra a Studia grafiky a kretivní tvorby.

 

Lze využít např. na platbu jednorázového vstupného do herny RC, vstupného na akce (karnevaly, přednášky, semináře, tvořivé odpoledne, odpoledne pro prarodiče s vnoučaty…), na platbu kroužků pro děti (výtvarný kroužek, dědečkova dílna…) i na platbu kroužků pro dospělé (keramika, pilates).

 

Poukaz můžete využít i na nákup zboží v našem obchůdku v prvním patře nebo na služby grafického studia.

 

Platby z dárkového poukazu lze kombinovat a čerpat postupně.

dárkový poukaz

Specializované poradny v našem regionu - kontakty

 

Máte problém a potřebujete poradit?

Uvádíme kontakty na specializované nejbližší poradny v našem regionu:

 

Psychologické poradenství a terapie

- psychologické poradenství , individuální konzultace, rodinná terapie (společně s Mgr. Milanem Jiroutem, rodinným terapeutem), skupinová terapie, přednášková činnost, online konzultace

 • Mgr. Kateřina Adamcová, tel.: 739 299 886, e-mail: katerina@a-psychologie.cz
 • a-psychologie.cz

 

 

Linka důvěry Ústí nad Orlicí

– nabízí telefonickou pomoc v krizové nebo jinak obtížné životní situaci, poradí důležité kontakty na specializované poradny

 • tel.: 465 524 252
 • skype: linka.duvery.uo 
 • internetové poradenství: napis@linkaduveryuo.cz
 • linkaduveryuo.cz

 

 

Bílý kruh bezpečí - 17. listopadu 237, Pardubice

– poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů

 • tel.: 732 923 462
 • linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, bezplatně a nonstop tel.: 116 006
 • osobní příjem pro oběti násilí (bez objednání) každé úterý a čtvrtek 17 – 19 hod.
 • bkb.cz

 

 

Poradna pro rodinu Pardubického kraje – Mozartova 449, Pardubice

- poskytuje odborné sociální poradesntví klientům, kteří mají problémy v osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztazích nebo žijí osaměle; dále těmto klientům poskytuje psychologickou, psychoterapeutickou a psychosociální pomoc

 

 

Aperio - poradna pro rodiče - právní a psychologické poradenství

- porádí Vám on-line, po telefonu nebo osobně (bezplatně)

 • telefonické poradenství: 774 722 153
 • linka pro mámy a táty: 739 416 408
 • aperio.cz/poradna

 

 

Amalthea, z.s. - podpora pro rodinu a dítě, centrum náhradní rodinné péče

 • Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 115
 • Petr Čada, tel.: 773 512 525, e-mail: petr.cada@amalthea.cz
 • Chrudim, Městský park 274
 • Mgr. Kateřina Martincová, tel." 773 952 820, e-mail: katerina.matincova@amalthea.cz
 • Mgr. Jana Ženíšková, tel.: 777 033 602, e-mail: jana.zeniskova@amalthea.cz

 

 

ABATAB - Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí

- spolek pro péči o rodinu, na pomoc sociálně i jinak znevýhodněným rodinám a dětem

 • tel.: 724 567 900

 

 

Středisko rané péče - Bělehradská 389, Pardubice

-podporuje rodiny a vývoje dítěte raného věku od narození do 7 let s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra či kombinovaným postižením z Pardubického kraje prostřednictvím komplexu činností

 • tel.: 736 512 613, 466 641 031
 • e-mail: stredisko@ranapece-pce.cz

 

 

Občanská poradna (Oblastní charita Ústí nad Oricí) - 17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí

- služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc

 • tel.: 734 281 415, 465 520 520
 • e-mal: poradna@uo.hk.caritas.cz

 

 

Dětský psycholog

 

Orlickoústecká nemocnice -Čs. Armády 1076, Ústí nad Orlicí

 • Mgr. Daniela Katušková, tel.: 465 710 142
 • Mgr. Monika Janků, tel.: 465 710 456
 • Mgr. Kamila Mrkvicová, tel.: 465 710 442

 

PROXIMITY – Čs. Armády 1181, Ústí nad Orlicí

-psychologická diagnostika a vyšetření, individuální a skupinové psychoterapie

 

Podorlická poliklinika - náměstí Generála Knopa 837, Žamberk

 • PhDr. Jiří Pavlát, tel.: 465 676 857, 608 444 178

 

Psychologické poradenství - EEG biofeedback - Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí

 • Mgr. Barbora Vašková - psycholog, terapeut EEG biofeedbacku
 • Eva Olšarová - terapeut EEG biofeedbacku
 • tel.: psycholog - 608 863 008, terapeut EEG biofeedbacku - 731 525 774

 

Pedagogicko-psychologická poradna - Královéhradecká 513, Ústí nad Orlicí

elokované pracoviště Žamberk - Nádražní 550

 • Mgr. Ivana Dvorná Doležalová - psycholog
 • PhDr. Petra Novotná - psycholog
 • Mgr. Lenka Mejdrová - speciální pedagog
 • PhDr. Petra Kuntová - speciální pedagog
 • tel.: Žamberk - 465 611 023, 776 611 695, Ústí nad Orlicí - 465 521 296
 • e-mail: info@pppuo.cz

 

Ambulance klinické psychologie - S. Čecha 43, Lanškroun

 • Mgr. Veronika Vlková - psycholog, tel.: 733 103 656, e-mail: vlkova.psycholog@seznam.cz      

 

 

 

Psychiatrie

 

Podorlická poliklinika - náměstí Generála Knopa 837, Žamberk

 • MUDr. Marika Vondráková, tel.: 465 676 859

 

Ambulance psychiatrie

- se zaměřením na poruchy nálad, úzkostné poruchy, psychotická onemocnění a závislosti

 • MUDr. Renata Severová
 • ambulance Ústí nad Orlicí - Smetanova 1390 (Galén), tel.: 465 524 149
 • ambulance Lanškroun - náměstí J. M. Marků 57, tel.: 465 324 179

 

 

Manželská poradna

 

Poradna pro rodinu Pardubického kraje

 • poradna Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1343, tel.: 465 525 442, 733 522 278
 • e-mail: usti@poradnapardubice.cz

 

 

DONA linka

– celostátní telefonická služba poskytující pomoc všem osobám ohroženým domácím násilím, i osobám, které se stali svědky domácího násilí

 • tel.: 251 511 313 nonstop

 

Speciálně pedagogické centrum KAMÍNEK – Lázeňská 206, Ústí nad Orlicí

– poskytuje odborné speciálně pedagogické , pedagogicko psychologické a sociální služby pro děti a mládež s mentálním postižením, vadami řeči a sluchu, kombinovaným postižením, tělesným postižením a autismem

 • tel.: 465 523 715, 733 313 749, 733 700 038
 • e-mail: spc.usti@seznam.cz

 

 

Středisko výchovné péče MIMÓZA – Andrlíkova 972, Ústí nad Orlicí

- poskytuje psychologické, speciálně - pedagogické služby dětem, mladým lidem a jejich rodičům

 • tel.: 465 526 969, 737 568 228
 • e-mail: info@svp-mimoza.cz

 

 

Ordinace psychiatrie a sexuologie – K Sokolovně 309, Hradec Králové

- zaměřuje se na psychiatrii a sexuologii, psychoterapii, sexuální dysfunkce, sexuální deviace, partnerskou problematiku

 • MuDr. Jan Zbytovský tel.: 603 233 923, 495 217 328
 • e-mail: zbytovord@gmail.com

 

 

Léčba závislostí

 

Laxus z.ú. – ambulantní centra

- poskytuje sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké

 • Ambulantní centrum Hradec Králové, Gočárova 1620, tel.: 777 033 618, e-mail: ambulance.hradec@laxus.cz
 • Ambulantní centrum Pardubice, Jana Palacha 1552, tel.: 734 316 540, e-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz

 

Laxus z.ú. - K centra

- poskytuje sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké

 • K-centrum Hradec Králové, Říční 1252/3a, tel.: 734 316 538, e-mail: kacko.hradec@laxus.cz
 • K-centrum Pardubice, Češkova 2701, tel.: 734 316 539, e-mail: kacko.pardubice@laxus.cz

 

Psychiatrická, protialkoholní a AT poradna - náměstí Jana Pernera 217, Pardubice

 • MUDr. Marie Gerstnerová, tel.: 972 322 544, e-mail: gerstner@centrum.cz

 

Kontaktní a poradenské centrum Krédo – Temenická 1, Šumperk

- pro osoby závislé na drogách a alkoholu

 • tel.: 583 550 235, 774 716 020
 • e-mail: k-centrum@pontis.cz

 

Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikomanie - Sokolovská 581, Hradec Králové

 • tel.: 495 832 221, 495 832 232, 495 832 410

 

 

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. – Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí

 • tel.: 465 525 324
 • vedoucí: Eva Jiřincová, tel.: 775 693 985, e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz
 • pracovník v sociálních službách: Zlata Špaková, tel.: 775 693 983, e-mail: zlata.spakova@czp-pk.cz

 

 

CEDR - T.G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí

- poskytuje sociální služby (psychiatrickou rehabilitaci) pro duševně nemocné a provozuje chráněné dílny pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 • tel.: 463 034 316
 • vedoucí sociální pracovník: Jana Koželuhová, DiS., tel.: 603 542 697, e-mail: kozeluhova@cedrops.cz

 

 

Péče o duševní zdraví

- organizace, která se specializuje na pomoc duševně nemocným lidem, pomáhá dlouhodobě duševně nemocným lidem, aby mohli žít v prostředí podle své volby, spokojeně a co nejsamostatněji

 • provozovna Ústí nad Orlicí , Komenského 156, tel.: 465 381 521, e-mail: pdz-uo@pdz.cz
 • provozovna Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, tel.: 494 322 025, e-mail: pdz-rk@pdz.cz

 

 

 

KONTAKT

 

Rodinné centrum - 465 614 555

                       - 608 621 301

DS Maceška/chůvy - 730 870 435

Lucie Malá - 603 813 646

Klára Brejtrová - 774 174 287

centrum@cestaprorodinu.cz

maceska@cestaprorodinu.cz

chuva@cestaprorodinu.cz

mala@cestaprorodinu.cz

 

Nádražní 22, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu22

 

PROVOZ KANCELÁŘE Rodinného centra a Dětské skupiny Maceška

pondělí 8:00 - 12:30     13:00 - 16:00
úterý 8:00 - 12:30   
středa 8:00 - 12:30     13:00 - 16:00
čtvrtek 8:00 - 12:30     13:00 - 16:00
pátek 8:00 - 12:30

 

možno dle dohody i v jiném čase

kontaktujte nás: Lucie Malá, Klára Brejtrová

 

Změna provozní doby vyhrazena (pořádání jednorázových akcí, školní prázdniny apod.).

 

 

KDE NÁS NAJDETE
RODINNÉ CENTRUM A DS MACEŠKA