Praxe, stáže, exkurze

 

Studenti, stážisté a exkurze mohou přicházet do všech našich zařízeních po dohodě s vedoucími jednotlivých zařízení. Vedoucí našich zařízení vám sdělí podrobnější informace.

 

Praxi v Centru pro rodinu mohou vykonávat studenti pedagogických, grafických, ekologických,  ekonomických nebo obdobných škol.

 

Praxi v Azylovém domě a v Domě na půl cesty vykonávají především studenti ze středních, vyšších odborných a vysokých škol zaměřených na sociální práci. Ostatní studenty přijímáme s ohledem na využití jejich školních znalostí pro naši organizaci.

 

S praktikanty nejdříve jedná kterákoli pracovnice. Ta předá zájemkyni kontakt na pracovnici pověřenou vedením praxí, která domlouvá podrobnosti o praxi.

 

Stěžejní pro praxi je smlouva a plán praxe. Smlouvu si praktikanti nejčastěji nosí připravenou již ze školy. Pověřený pracovník spolu s praktikantem pak sestavují plán praxe, dle kterého praxe probíhá. V plánu je zaznamenán i časový harmonogram praxe, který mají k dispozici ostatní pracovníci na pracovišti.

 

Praktikanti se zařazují do provozu s ohledem na uživatele služeb. Nejdříve jsou proškoleni o bezpečnosti práce a požární ochraně na pracovišti a o mlčenlivosti osobních údajů uživatelů.

 

Během praxe mají možnosti seznámit se s provozem zařízení, poskytovanými službami, různými pracovními pozicemi, metodami sociální práce. Seznámí se také s fungováním celé organizace.

 

V případě požadavku školy pracovnice pověřená vedením praxe vyhodnotí průběh praxe.

KONTAKT

Bc. Dagmar Jansová

  465 321 295, 465 321 327
  jansova@cestaprorodinu.cz

Čs. armády 728, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu728

Provozní doba sociálních pracovnic:

Pondělí - Čtvrtek: 8 - 16 hodin

Pátek: 8 - 15 hodin

Provozní doba služeb:

Nepřetržitý provoz

 

KDE NÁS NAJDETE
DOMOV NA SKALÁCH
Natáčení ČT v Domově na skalách

 

Kronika z příměstkého tábora Poznej co tě baví s Patem a Matem.