slideshow_hlavickaslideshow_hlavickaslideshow_hlavickaslideshow_hlavicka

  AZYLOVÝ DŮM

 

Azylový dům je spolufinancován v letech 2016 - 2018 z projektu

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI.

 

 

 

 

 

Poslání azylového domu

 

Cesta pro rodinu jako poskytovatel sociální pobytové služby Azylový dům v Žamberku pomáhá ženám a matkám s dětmi, které potřebují bezpečné bydlení, zajištění základních životních potřeb a podporu k zvládání samostatného života.

 

 

 

Cíle azylového domu:

 •     Zajistit bezpečí uživatelů
 •     Zajistit základní životní potřeby uživatelů
 •     Zvýšit dovednosti ke zvládání samostatného života uživatelů
 •     Poskytovat kvalitní službu

  

 

Služba je určena pro matky s dětmi a ženy do 64 let:

 

 • týrané a zneužívané
 • které ztratily bydlení a nemají rodinné zázemí
 • nezvládající základní péči o děti a vedení domácnosti
 • které souhlasí s vnitřními předpisy Domova

   

   

Naše služby nejsou určeny pro ženy:

 • dle lékaře nejsou schopni pobytu v azylovém domě (např. kvůli akutnímu infekčnímu onemocnění, narušování kolektivního soužití)
 • požadují službu, kterou azylový dům neposkytuje

 • ukončili smlouvu v azylovém domě z důvodu porušení vnitřních předpisů v době kratší 6 měsíců

 

Doba pobytu:

 • je dohodnuta ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb
 • zpravidla nepřevyšující dvanáct měsíců

 

Zájemkyně o službu:

 • nejprve si dohodne návštěvu v azylovém domě
 • pak se přijede osobně na jednání se zájemcem

 

V den zahájení pobytu je nutné doložit Posudek praktického lékaře matky (ženy), ale také dětí. Formulář pro posudek lékaře naleznete Zde. Dále doporučujeme pár věcí, které je vhodné vzít si s sebou.

 

Úhrada za pobyt:

Žena pečující o dítě                       100 Kč / den
Každé dítě                                     40 Kč / den
Žena bez dětí                               130 Kč / den

 

 

 

 

Principy poskytování našich služeb:

 • Respektování právních norem -  vedeme uživatele k dodržování právních norem v ČR.
 • Individuální přístup - každý uživatel si dle svých potřeb dohodne osobní plán. Bereme ohled na zvyky, potřeby a problémy každého uživatele. Pomoc poskytujeme s ohledem na konkrétní situaci jednotlivých uživatelů.

 

 • Mlčenlivost - osobní údaje našich uživatelů sdělujeme pouze na základě právních norem nebo se souhlasem uživetele.

 

 

 

 

 

KONTAKT

Bc. Dagmar Jansová

  465 321 295, 465 321 327
  jansova@cestaprorodinu.cz

Čs. armády 728, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu728

KDE NÁS NAJDETE
DOMOV NA SKALÁCH
Natáčení ČT v Domově na skalách

 

Kronika z příměstkého tábora Poznej co tě baví s Patem a Matem.