slideshow_hlavickaslideshow_hlavickaslideshow_hlavickaslideshow_hlavicka

 

 

Cesta pro rodinu, z. ú., Čs. armády 728, Žamberk poskytuje dvě pobytové sociální služby, azylový dům a krizovou pomoc.

 

Pokud jste se ocitla bez pomoci sama nebo s dětmi, potřebujete poradit a k tomu hledáte bydlení na delší dobu, pak hledejte bližší informace v odkaze Azylový dům.

 

Pokud jste rodič s dítětem nebo žena, ocitli jste se dnes bez přístřeší, nemáte, kdo by vám dnes pomohl, nevidíte žádnou možnost, jak si sám pomoci, pak hledejte bližší informace v odkaze Krizová pomoc.

 

VYHODNOCENÍ ZA ROK 2017 SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

Azylový dům - vyhodnocení cílů 2017

Azylový dům - vyhodnocení dotazníků 2017

 

 

Krizová pomoc - vyhodnocení cílů 2017

Krizová pomoc - vyhodnocení dotazníků 2017

 

 

 

 

Azylový dům

 

Poslání azylového domu

Cesta pro rodinu jako poskytovatel sociální pobytové služby napomáhá v azylovém domě ženám a matkám s dětmi, které potřebují dočasné, bezpečné bydlení a současně pomoc při zajištění základních životních potřeb, podporu při zvyšování svých dovedností a kompetencí. Usilujeme pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života. 

 

Cíle azylového domu:

 • stabilizovat uživatele služeb,
 • zvýšit soběstačnost a dovednsoti žen a matek,
 • posílit rodičovské kompetence,
 • naplňovat strategické cíle služby.

 

Naše služby jsou určeny pro ženy a matky s dětmi:

 • týrané a zneužívané,
 • které ztratily bydlení a nemají rodinné zázemí,
 • potřebují pomoci s péčí o dítě a vedením domácnosti,
 • které souhlasí s vnitřními předpisy Domova,
 • zpravidla z Pardubického kraje a Rychnovska.

 

 

Krizová pomoc

 

Poslání krizové pomoci

Cesta pro rodinu pomáhá ženám, rodičům s dětmi a rodinám, kteří se ocitli náhle bez přístřeší, jsou ohroženi na zdraví a nemá jim kdo pomoci. Pomoc představuje poskytnutí přístřeší zpravidla na sedm dní, materiální a psychická podpora, základní poradenství. Službu poskytujeme také anonymně.

 

 

Cíle krizové pomoci:

 • stabilizovat situaci uživatelů,
 • zahájit vyřizování běžných záležitostí,
 • poskytovat kvalitní službu,
 • naplňovat strategické cíle služby.

 

 

Služba je pro ženy, rodiče s dětmi a rodiny:

 • týrané osobou blízkou a nemá jim kdo pomoci,
 • v situaci ohrožení zdraví nebo života, které přechodně nemohou svoji situaci řešit sami.

 

 

Kontakty:

 

Cesta pro rodinu - Azylový dům a Krizová pomoc

Čs. armády 728

564 01 Žamberk

Telefon: 465 321 295, 465 321 297

E-mail: jansova@cestaprorodinu.cz

www.cestaprorodinu.cz

https://www.facebook.com/CestaProRodinu728

KONTAKT

Bc. Dagmar Jansová

  465 321 295, 465 321 327
  jansova@cestaprorodinu.cz

Čs. armády 728, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu728

KDE NÁS NAJDETE
DOMOV NA SKALÁCH
Natáčení ČT v Domově na skalách

 

Kronika z příměstkého tábora Poznej co tě baví s Patem a Matem.