Sociální rehabilitace

 

 

Cílem služby je také snížit počet uživatelů, kteří opakovaně využívají sociální služby, podobně jako počet osob, kteří se opakovaně dostávají do tíživé situace, případně se vrací k rizikovému způsobu života.

 

Posláním sociální rehabilitace Cesty pro rodinu je podporovat sociálně znevýhodněné ženy a muže při zvládnutí běžného způsobu života. Tato terénní služba je poskytována v Žamberku a okolí především bývalým uživatelům služeb DPC a AD.

 

Cíle:

 • Podpora udržení si vlastního bydlení
 • Podpora soběstačnosti (péče o svojí osobu, děti, domácnost)
 • Podpora rozvoje sociálních a komunikačních dovedností, pracovních návyků a finanční gramotnosti
 • Podpora zdravých postojů v partnerských a rodinných vztazích
 • Pomoc při navazování spolupráce uživatele s dalšími subjekty
 • Pomoc při uplatnění práv a obstarávání vlastních záležitostí

 

Principy:

 

Osobní přístup – respektujeme možnosti a schopnosti každého člověka

 

Spolehlivost a důvěra – na čem se domluvíme, to platí

 

Pomoc a podpora – k samostatnosti a seberealizaci

 

Cílová skupina:

 

 • Muži a ženy od 18 do 64 let, kteří jsou ohroženi rizikovým způsobem života, společensky nežádoucími jevy, nepříznivou sociální situací a sociálním vyloučením
 • Pro bývalé uživatele Domu na půl cesty a Azylového domu pro ženy a matky s dětmi
 • Uživatelé, kteří mají bydliště do 30 km od Žamberku

 

Službu není určena pro osoby, které:

 • Nespadají do cílové skupiny
 • Požadují činnosti, které soc. služba neposkytuje

 

Dostupnost služby:

 • Pracovní dny, 7-18 h

Kapacita:

 • 3 uživatelé na den

 

Délka poskytování:

 • Smlouva o poskytování sociální služby se uzavírá na 6 měsíců a posléze dle spolupráce. Zpravidla na 3 roky.

Zájemce o službu:

 • Službu je možno sjednat následně po ukončení služeb Azylový dům a Dům na půl cesty.

 

 

Úhrada služby:

 • Služba je poskytována bez úhrady nákladů.

 

Místo poskytování služby:

 • Služba se poskytuje v místě bydliště uživatele. Zázemí pro pracovníky se nachází na adrese Sadová 1475, Žamberk.

 

Kontakt

Bc. Dagmar Jansová

  774 621 302
  jansova@cestaprorodinu.cz

Sadová 1475, Žamberk 564 01

 

 Provozní doba:

Pondělí - Pátek: 7 - 18 hodin