Prosím, pomozte nám zkvalitnit poskytovanou službu DPC a vyplňte náš Dotazník pro soc. pracovníky (kurátory) - děkujeme :-)

 

Poslání Domu na půl cesty

 

Posláním Domu na půl cesty v Žamberku je poskytovat sociální pobytovou službu mladým lidem zpravidla od 18 do 26 let, kteří se ocitli bez zázemí, a kromě ubytování na přechodnou dobu potřebují podporu při začlenění do běžného života a k samostatnému způsobu života. 

 

Služba je určena pro mladé lidi, kteří:

 • jsou ve věku zpravidla od 18 do 26 let
 • opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, opouštějí výkon trestu odnětí svobody nebo ochrannou léčbu, náhradní rodinnou péči nebo rodinu, která se ocitla v tíživé situaci
 • potřebují podporu při svém osamostatnění

 

Služba není poskytovaná mladým lidem, kteří:

 • dle lékaře nejsou schopni pobytu v DPC (např. kvůli akutnímu infekčnímu onemocnění, narušování kolektivního soužití)
 • požadují činnosti, které DPC neposkytuje
 • měli ukončenou smlouvu v DPC z důvodu porušení vnitřních předpisů v době kratší 6 měsíců

 

Cíle Domu na půl cesty:

 •  začlenění uživatelů do běžného života,
 •  zvýšení samostatnosti uživatelů,
 •  poskytování kvalitní služby dle zákona o poskytování sociálních služeb,
 •  spolupráce s dalšími subjekty a organizacemi,
 •  předcházení předsudkům vůči uživatelům služby

 

Dostupnost služby:

Ubytování je poskytováno nepřetržitě a pracovníci jsou uživatelům k dispozici v pracovní dny.

 

Kapacita služby:

8 lůžek ve dvou jednolůžkových a třech dvoulůžkových pokojích.

 

 

Doba pobytu je dohodnuta ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb. Služba je poskytována na přechodnou dobu, tj. zpravidla na 1 rok.

 

 

Zájemce o službu DPC se dostaví na předem domluvenou osobní schůzku (v pracovní dny nejlépe mezi 8. - 15. hod.), kde se dozví všechny podrobné informace o možnosti využít tuto pobytovou sociální službu a seznámí se s prostory objektu DPC. Pracovník DPC se seznámí se situací zájemce a domluví se na případné další spolupráci.

 

V případě spolupráce s kurátorem nebo sociálním pracovníkem můžeme žádat o písemné doporučení, formulář naleznete ZDE.

 

 

Při zahájení sociální pobytové služby v Domě na půl cesty je nutné doložit:

 

 

 

Kontakt na pracovníky DPC:  +420 774 165 295

 

 

          

         

DPC Leták 2022-11a
DPC leták 2022-11b
dpc_slide8
KONTAKT

Bc. Ludmila Holancová

465 322 858
  holancova@cestaprorodinu.cz

Sadová 1475, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu1475

KDE NÁS NAJDETE
Dům na půl cesty