slideshow_hlavickaslideshow_hlavickaslideshow_hlavickaslideshow_hlavicka

  ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PLNÉ DRAKŮ

/4. 10. 2018 Žamberk/

 

Ve čtvrtek 4. října se proháněli po žamberské obloze létající draci. Počasí přálo, sluníčko svítilo a příjemně foukal vítr, na oblohu se dostal nejeden drak. Registrováno bylo 60 draků a na drakiádu se přišlo podívat přes 180 návštěvníků. Děti se mohly zúčastnit různých dovednostních disciplín, jako byla dračí dráha, skládání draka, poznávání pohádek, házení na cíl a nesměly chybět ani oblíbené obří bubliny. U stánku s jídlem bylo možné zakoupit sladké i slané dobroty nebo něco na zahřátí. „Jsme moc rádi, že objednané počasí dorazilo“, říká s nadsázkou Lucie Malá vedoucí Rodinného centra a dodává „Podpora rodiny je naším posláním, proto máme radost, že můžeme propojovat generace a podpořit tak rodinné vztahy na těchto veřejných akcích“, Drakiáda byla uspořádána za podpory Pardubického kraje, firmy GAF s.r.o. Teddies s.r.o. a Masoeko s.r.o.. „Děkujeme všem sponzorům, pomocníkům a také návštěvníkům, za podporu naší organizace. Věřím, že v příštím roce se opět potkáme na nějaké z našich dalších akcí“, říká Dana Hubálková ředitelka organizace.

 

za Cestu pro rodinu, z. ú.

Paula Kalousová

komunikace s veřejností

HI4A9251
HI4A9321
HI4A9319
HI4A9359

  Děkujeme obchodnímu řetězci KIK za uspořádání sbírky

  

/19.6.2018 Žamberk/

Symbolický šek ve výši 29 070,28 korun převzaly naše pracovnice od zástupců obchodního řetězce KiK. Moc děkujeme všem, kteří se sbírky zúčastnili a především společnosti KIK.

Zákazníci přispívají od roku 2015 pravidelně do zákaznické sbírky, jež se zaměřuje na azylové domy pro matky s dětmi. Vybrané peníze pomáhají azylovým domům s běžným chodem a konkrétními potřebami, jako jsou rekonstrukce a vybavení prostor, oblečení, nebo třeba vymalování.

kik 2018
sek kik 2018

  Tento rok přijely čarodějnice lanovkou

/30. 4. 2018 Žamberk/

 

Přes 300 návštěvníků zavítalo v pondělí 30. 4. 2018 na akci Pálení čarodějnic, kterou Cesta pro rodinu pořádala již po šesté u Myslivecké chaty v Žamberku. 

 

V průběhu odpoledne si děti dosyta užily nejrůznějších her a soutěž o ceny pro nejpovedenější čarodějnické kostýmy. Nejvíce děti zaujala lanová dráha, kterou pomohli sestavit, spolu s dobrovolníkem Jiřím Prokopcem, chlapci z Dědečkovy dílny. „Mám radost, že se lanovka podařila a potěšila tolik dětí. Abychom zabavili i dospělé, nechali jsme je v soutěži hádat, kolik lana jsme na lanovou dráhu spotřebovali.“ komentuje Jiří Prokopec.

Celá akce byla provázena tématem dopravních prostředků. Děti si mohly vyzkoušet ovládání autíček, skládání lodičky nebo otestovat znalosti o dopravních značkách. Aby toho nebylo málo, přijel i velký traktor, a děti měly možnost si ho prohlédnout z blízka.

 

V podvečer předvedly své taneční vystoupení Babylenky a to hned dvakrát. Po sedmé hodině se rozezněly hudební nástroje kapely Drums & Guitars, která provázela svou hudbou až do konce akce.

 

Velké díky patří sponzorům, kterými byli Masoeko s.r.o., Teddies s.r.o., Generali Pojišťovna a.s. a Pardubický kraj. Do akce se zapojilo 40 dobrovolníků. „Děkujeme všem sponzorům, dárcům a dobrovolníkům, že nám pomohli tuto akci zrealizovat a tím podpořili naši organizaci.  Naším záměrem bylo vytvořit prostor pro trávení volného času celým rodinám. Jsme rádi, že na akci dorazili i prarodiče s vnoučaty. Doufáme, že příští rok se opět uvidíme na dalším ročníku Pálení čarodějnic.“ říká Dana Hubálková, ředitelka organizace.

 

Za Cestu pro rodinu, z.ú.

Kalousová Paula, komunikace s veřejností

HI4A6575
HI4A6539
HI4A6656
HI4A6543
HI4A6615

  Dobrovolnický den Pojišťovny Kooperativa v Rodinném centru

/25. 4. 2018 Žamberk/

 

Zaměstnanci Kooperativy přišli dobrovolně pomáhat

Již pátým rokem pomáhá Nadace pojišťovny Kooperativa neziskovým organizacím pomocí dobrovolnického dne. Zaměstnanci Kooperativy se tak věnují jeden den vybrané neziskové organizaci a pomáhají s různorodými činnostmi.

 

„Jsme rádi, že jsme mohli tento rok přivítat dobrovolníky z Kooperativy právě u nás. Pomohli nám s natíráním herních prvků na zahradě a velkou pomocí pro nás bylo i stěhování nábytku.“ říká Klára Brejtrová koordinátorka dobrovolníků v Cestě pro rodinu. Dobrovolníci strávili v Cestě pro rodinu celý den. Společně přestěhovali nábytek ve studiu a pomohli přenosit věci z půdy. „Budeme rekonstruovat půdní prostory a tak se nám hodí každá ruka, která pomůže s přestěhováním věcí.“ komentuje Dana Hubálková ředitelka organizace. Díky krásnému počasí se mohli také pustit do zbroušení a nátěru herních prvků na zahradě. „Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se zúčastnili, za jejich pomoc a ochotu. Budeme se těšit třeba opět za rok na Dobrovolnickém dni.“ Dodává Lucie Malá vedoucí Rodinného centra. Nakonec dostali všichni dobrovolníci malou pozornost ve formě dárečků z obchůdku Cesty pro rodinu.
                                                                                                              

                                                                                   Za Cestu pro rodinu, z.ú.
                                                                                   Paula Kalousová, komunikace s veřejností

P1010001
DSCN8327
DSCN8304
DSCN8315

  V Žamberku se sešli na společné cestě pro rodiny

/Žamberk, 13. 3. 2018/

 

Na Společné cestě pro rodiny se v úterý 13. 3. v Žamberku setkaly tři desítky odborníků ze sociálních, zdravotnických i vzdělávacích organizací z města a širokého regionu i zástupci Pardubického kraje. Workshop s tímto názvem připravila společnost Cesta pro rodinu, která už dvaadvacátý rok organizuje činnosti a poskytuje  sociální, prorodinné a volnočasové služby pro rodiny i jednotlivce. Díky své účasti v evropském projektu O krok dál zacílila nyní svoji práci hlouběji na hodnoty rodiny a funkční rodinný systém, a to ve všech svých poskytovaných službách – Rodinném centru, Macešce – péči o předškolní děti, Domu na půl cesty, Azylovém domu a v Krizové pomoci.

 

„Jsme přesvědčení, že funkční rodina je jedinečným a nenahraditelným zdrojem základních potřeb a jistot každého člověka a s touto hodnotou pracujeme ve všech svých činnostech,“ uvedla ředitelka Dana Hubálková, která poděkovala za spolupráci a podporu městu, kraji a dalším organizacím. Společně s vedoucími jednotlivých služeb Cesty pro rodinu představila změny a vyjádřila podněty ke spolupráci. „Chtěli jsme inspirovat ostatní a také se sami nechat inspirovat v rozvoji služeb, které se dotýkají práce s rodinami i jejími jednotlivými členy napříč generacemi. Cílem bylo také společně hledat, kde bychom mohli naši spolupráci ještě rozvinout a být si prospěšní. Tento účel setkání splnilo, se všemi podněty budeme pracovat a velmi si vážíme, že hosté naše pozvání přijali,“ uvedla Dana Hubálková.

 

Projekt O krok dál, který v posledním roce přinesl do dnes už „dospělé“ organizace důležité změny, vedl expert Jiří Ježek, který zdůraznil hodnoty, které jsou podstatným vodítkem pro další činnost Cesty pro rodinu: „Zázemí, vztahy, kořeny, opora, závazek a předávání je něco, co všichni máme v sobě. Jsou to kategorie, bez kterých se lidská bytost neobejde, ať už si je uvědomuje, či nikoliv. Buď je získá, nebo je pak v životě hledá, pátrá po kořenech, rozvíjí vztahy. To je celoživotní proces. Cesta pro rodinu ve všech svých činnostech ty to hodnoty posiluje.

 

Radní Pardubického kraje Pavel Šotola, který nad akcí převzal záštitu, za uspořádání tohoto setkání poděkoval: „Skláním se před Vámi, co vše děláte, a jak to máte nastavené do budoucna. Není totiž zcela běžné diskutovat nad tématem rodina. A přitom je to tak důležité. Vždyť vše, co se děje v jakékoliv oblasti našeho života, má dopad na rodinu. A mně nepřekvapuje, že to udělala právě Cesta pro rodinu, která je svými aktivitami známá v celém Pardubickém kraji. Ušli jste obrovský kus cesty v nastavení různých služeb pro podporu rodin, od těch funkčních až po rodinu v krizi. A co je důležité: stala se z vás organizace, která funguje velmi profesionálně a jde do podstaty.“ Pavel Šotola informoval, že se jeho odboru podařilo získat prostředky na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a na podporu ohroženým rodinám.

 

Přítomná ředitelka Sítě pro rodinu Rut Kolínská se zájmem vyslechla všechna vystoupení, včetně vystoupení koordinátora pro rodinnou politiku Pardubického kraje Františka Moudra a ubezpečila: „Síť rodinných center vám je stále oporou a doufám, že budeme spolupracovat a že budou vznikat i nová centra.“

 

Starosta Žamberku Jiří Dytrt, který rovněž převzal záštitu, poděkoval za spolupráci a vyjádřil další podporu města, které ročně přispívá na činnost Cesty pro rodinu. Přislíbil napomoci potřebě těsnější spolupráce organizace se školami, podporu dalšího rozvoj Klubu bez klíče, který ročně navštěvuje na 300 dětí. Město také vnímá potřebu Cesty pro rodinu v oblasti následných sociálních služeb pro klienty, kteří opouštějí Azylový dům či Dům na půl cesty a potřebují další podporu.

 

Zdenka Hanyšová Celá

DSC_0030
DSC_0038
DSC_0063
DSC_0056
DSC_0103
DSC_0053
DSC_0068
DSC_0155
DSC_0013
DSC01059
DSC01026
DSC01002
DSC01118
DSC01128
DSC01115
DSC01135
DSC00998
DSC01141
DSC01100

  Příměstský tábor v Domově na skalách

V Domově na skalách se konal příměstský tábor na téma Poznej co tě baví - s Patem a Matem. Zde se můžete podívat na kroniku z tábora.

 

22
12
3
4

  Návštěva starostů partnerských měst i u nás v Centru pro rodinu

Velice nás potěšila návštěva starostů zahraničních partnerských měst v Centru pro rodinu.

Návštěvníci se zajímali o naši organizaci a na závěr mezi sebou vybrali příspěvek na naši činnost ve výši 4 200 Kč, za který moc děkujeme.

sobota (144)
sobota (148)
sobota 143

  KiK finančně podpořil Domov na skalách v Žamberku

Zákazníci módního řetězce KiK přispívají pravidelně do zákaznické sbírky, jež se zaměřuje na azylové domy pro matky s dětmi. V každé ze 190 prodejen KiK v Česku mohli zákazníci až do března letošního roku přispívat do speciálně označených pokladniček. Výtěžek 58 757 korun z prodejen KiK v Pardubickém kraji pomůže Domovu na skalách v Žamberku. K předání daru z rukou zástupce společnosti došlo 9. listopadu.

 

„Naším posláním je poskytovat pomoc spojenou s přechodným ubytováním ženám s nezletilými dětmi, těhotným ženám a dívkám z dětského domova a pěstounské péče, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Současně poskytujeme sociální poradenství, které ženám usnadní návrat do běžného života. Jsme rádi, že jsme se stali součástí projektu, získané peníze ze sbírky využijeme při úpravách prostor či na různé aktivity pro děti,“ říká ředitelka Azylového domu v Žamberku Dana Hubálková.

 

 

 

Na fotografii zleva: Vedoucí odbytu KiK Zuzana Procházková, jednatel společnosti KiK František Wagner, ředitelka Domovu na skladách v Žamberku Dana Hubálková, vedoucí Domu na skalách Dagmar Jansová, sociální pracovnice Radka Kalousová.

 

Zákazníci z Pardubického kraje vybrali téměř 60 tisíc korun

Vzhledem k tomu, že KiK působí ve všech regionech České republiky a počet svých prodejen meziročně navyšuje, rozhodl se směřovat pomoc do jednotlivých krajů. „Našim cílem je být vnímaný jako loajální regionální partner. A proto směřujeme naše CSR aktivity do všech krajů. Zákazníci tak mají jistotu, že přispívají neziskovým organizacím v místě jejich bydliště. Nesmírně nás potěšilo, že celkový výtěžek sbírky přesáhl 1,4 milionů korun,“ říká František Wagner, jednatel společnosti KiK pro Českou republiku a Slovensko.

  DRAKIÁDA 2016

V sobotu 22. října proběhla již tradiční DRAKIÁDA. I přes to, že vítr nefoukal tak jak bychom si přáli, sešlo se přes 60 draků a na oblohu alespoň pár z nich vzlétlo.

 

Děti měly možnost si prohlédnout motorový paraglide a ve chvíli, kdy tolik nefoukalo, poskytl nám umělý vítr. Na konci vzlétl a kroužil kolem Karlovického kopce. Některé děti se také účastnily neplánované soutěže ve válení sudů. Po celou dobu trvání Drakiády byla možnost komentované prohlídky firmy GAF s.r.o. Dračí odpoledne děti zakončily s rodiči a kamarády u drobného občerstvení.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a hlavně sponzorům  Alberon Letohrad, s.r.o., Masoeko s.r.o., GAF s.r.o. a SPV Letohrad.

Všechny fotografie z akce naleznete zde.

20161022_151520 (Kopírovat)
DSCN9651 (Kopírovat)
HI4A5360 (Kopírovat)

  Loučení s létem 2016

V pátek 23. září 2016 se v areálu Pod černým lecem v Žamberku konalo Loučení s létem. Děti si zasoutěžily v různých disciplínách a získaly drobné odměny. Mohly se také vyfotit ve fotokoutku s vtipnými rekvizitami, vyzkoušet si hasičské vybavení nebo si zahrát minigolf.  Všechny tyto a další aktivity vyzkoušelo tento rok přes 300 návštěvníků.

 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali na stanovištích a firmám Teddies, s.r.o., Restaurace Babeta, Generali, které akci podpořily. Děkujeme i panu Pavlu Šotolovi, radnímu Pardubického kraje, který tuto akci zaštítil. Velké díky také patří Sboru dobrovolných hasičů Žamberk, SK Divočákům Žamberk a Junákům – českým skautům, kteří se do akce zapojili přípravou dalších soutěží.

 

Fotografie z této akce naleznete zde

HI4A4483 (Kopírovat)
HI4A4547 (Kopírovat)
HI4A4619 (Kopírovat)

  Gratulujeme KONZUMU k získání ceny VIA BONA za podporu CEMY a dalších neziskových organizací.

Nadace VIA BONA udělila cenu pro pro malou a střední firmu pro Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí za dlouholetou podporu mnoha sociálních projektů na Orlickoústecku, Rychnovsku a Svitavsku. Od roku 2001, kdy byl založen grantový program Konzumu, Společně za úsměv, bylo v tomto regionu obdarováno více než 80 neziskových organizací celkovou částkou převyšující 3 miliony korun. Konkrétním příkladem podpory je aktivita v Centru pro rodinu, takzvaná Dědečkova dílna, kde šikovní senioři předávají chlapcům své dovednosti s prací se dřevem či kovem. Konzum v Ústí nad Orlicí nominovalo neziskovou organizaci CEMA Žamberk, z.ú..

 

12095122_10153666633247128_5083255025120570039_o
11223879_10153666633452128_7853269919105522621_o
12120180_10153666634102128_4589137390749175897_o

  Pálení čarodějnic 2016

Pořádali jsme již 5. ročník PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Akce se opět konala na soutoku Orlice a Rokytenky u Myslivecké chaty Pod Suticí. Akci navštívilo 450 návštěvníků a zvaných hostů. Děti měly o zábavu postaráno doprovodným programem, mohly si vyzkoušet zajímavé soutěže a hry, a získat tak zajímavé dárečky. Velmi oblíbený, především pro chlapce i tatínky, byl "Dědečkův koutek", kde se kutilo a tepalo železo.

V podvečer zprestřily program dvě taneční skupiny, již proslulé BABYLENKY z Letohradu a nově i skupina ALABAMA ze Žamberka. Od 19:00 hrála oblíbená kapela Wejvrat, která strhla k tanci téměř každého.

Jelikož letos slvavíme 20 let od svého vzniku, nesměl chybět ani narozeninový přípitek a milá přání některých hostů. V průběhu celé akce si bylo možné opéct špekáček, posilnit se výtečným občerstvením a doplnit to dobrým drinkem.

Velké díky patří sponzorům, kterými byli Pojišťovna Generali a.s., Masoeko s.r.o. a Teddies s.r.o. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří na čarodějnice přišli a tím podpořili naši organizaci, děkujeme dobrovolníkům, sponzorům a Pardubickému kraji, který letos akci také podpořil.

 

Další fotografie najdete v naší fotogalerii

21
7m
7p

  Oslava 20-ti narozenin organizace

K příležitosti 20-ti let organizace jsme pořádali v pátek 20. května Den otevřených dveří. Děkujeme sponzorům za podporu, firmě Masoeko s.r.o. za výtečné maso na gril, Petru Šilarovi za soudek piva a všem ostatním za milá přání, květiny, dary a především za jejich účast. Děkujeme Vám všem, že jste to s námi oslavili.

 

Jak šel čas:

CEMA vznikla v roce 1996 a jako občanská společnost se teprve začíná rozvíjet.

Rodinné centrum Pohoda navazuje na původní mateřské centrum, kde se spolu setkávají  maminky s dětmi. Tak jako tehdy si i teď vzájemně předávají své zkušenosti, povídají si, podporují se, spolu s dětmi si hrají, tvoří, tančí a zpívají, vzdělávají se, chodí na výlety, vymýšlejí různé akce, na pobavení i poučení. Do aktivit se v posledních letech zapojují i tatínci, výjimkou nejsou ani prarodiče.

Když děti povyrostly, vznikl nápad otevřít klub. Klub bez klíče. Děti mohou kdykoliv přijít a odejít a pokud se chovají slušně, mohou si zde dělat, co se jim zlíbí – a líbí se jim toho hodně.

A pak je tu Maceška, která má otevřenou náruč pro děti od 2 do 7 let. Děti pohlídá celý den, nebo jen ve smluvený čas, kdy si maminka potřebuje odběhnout k lékaři apod. Dětem se odsud opravdu nechce.

Jak už bylo řečeno, do centra se mohou děti vracet i ve školním věku. Kluci se tu učí pracovat v dílně, holky zkouší vařit nebo šít, anebo mohou vytvořit něco z keramické hlíny.

Ne každý má ale to štěstí, že vyrůstá ve fungující rodině. Občas, se stane, že rodina nějak strádá, vztahy se horší, rodiny se rozcházejí a dětem se rozpadá domov. Kam se uchýlit s dětmi, nebo i bez nich, když je nouze nejvyšší? Domov na skalách vznikl z potřeby pomoci matkám s dětmi, které se octly v krizové situaci z jakýchkoliv důvodů. O tuto službu může požádat každá žena, která si myslí, že žije v neúnosných podmínkách. Třeba v prostředí, kde se necítí bezpečně, nebo hrozí nebezpečí dětem a ona hledá řešení své situace. Ženy mají možnost si s pomocí pracovnic znovu začít skládat po částečkách svůj další, lepší život.  V tomhle domě je slyšet dětský smích. Je to jejich dočasný domov.

A pak tu jsou manželé Souradovi, kteří chtěli podpořit mladé lidi, kteří vyrůstali v dětských domovech, výchovných ústavech,  vracející se z výkonu trestu nebo to u nich doma nefunguje. Prostě je nikdo nikde nečeká, nemají zázemí a hrozí, že svoji situaci bez podpory nezvládnou. Postavili dům a následně ho předali k užívání jako Dům na půl cesty. Mladí lidé se zde učí hospodařit s penězi, hledat práci, vycházet s okolím, prostě se o sebe postarat a začlenit se do běžného života.  

 

Ve dvaceti letech aktivní život nekončí, teprve se rozvíjí.  Původní nápad dnes už dalece přerostl své zakladatele a rozvíjí se v pestrobarevný organizmus,  který jako košatý strom dává ovoce, poskytuje ochranu, nabízí odpočinek a dodává světu naději, že život jde přes naše děti dále a věci se mění k lepšímu. Tak co, chcete se taky připojit? Přijďte. Jste vždy srdečně vítání.

Děkujeme všem, kteří nám drží palce.

5
9
14
2

  Drakiáda 2015 - Nebe plné draků

V sobotu 26. září 2015 se na Rozálce v Žamberku vznášel roj draků. Pořádali jsme již tradiční DRAKIÁDU, kterou navštívilo na 250 účastníků. Počasí přálo, krásně foukalo a objevilo se i sluníčko. Soutěžilo přes 60 draků a všichni se snad dobře bavili.

Kromě draků byly na louce k zhlédnutí i motorová tříkolka Spolku přátel vzduchoplavby z Letohradu či malé a velké padáky, se kterými si děti užily hodně legrace. Děti si mohly také zaskotačit na "dračí" dráze a všichni zaregistrovaní závodníci obdrželi malé občerstvení a drobné, ale krásné odměny.

Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří na akci nezištně pomáhali či se jinak podíleli na její realizaci, firmě Alberon a panu Kohoutovi za příspěvek na odměny pro děti, firmě MASOEKO Letohrad za výtečné párečky a také městu Žamberk za podporu při realizaci akce.

 

 

Další fotografie naleznete zde.

  Vítání prázdnin 2015

V poslední školní den 30. června 2015 se v areálu Pod Černým lesem v Žamberku konal již druhý ročník „Vítání prázdnin“ pro děti. Děti soutěžily a užily si plno zábavy v různých disciplínách, za které získaly drobné odměny a zmrzlinu. Na akci se i letos sešlo velké množství dětí i rodičů, přišlo zhruba 600 návštěvníků - z toho 235 registrovaných dětí.

Zábavu dětem připravila nejen CEMA Žamberk, ale i Junák – český skaut, středisko Žamberk a SK lední hokej DIVOČÁCI Žamberk. Děti si užily minigolf, bowling, hokejové a skautské disciplíny, vyzkoušely si stanoviště Městské policie, zaskákaly si v nafukovacím hradu, kreslily na balónky, pohrály si v dětském koutku, řešily bylinkový kvíz a vyzkoušely si mnohé další zábavné hry.

Novinkou letošního "Vítání prázdnin" byl informační stánek s bylinkami, který návštěvníkům představil plánovaný projekt ZAHRADA BEZ PLOTU - zkrášlení a oživení pěší zóny v Žamberku. Návštěvníkům bylo představeno, jak by pěší zóna mohla vypadat s krásnými záhony a jedlou zahrádkou pro děti, kde by bylo místo nejen pro setkávání generací, ale i prostor pro začínající umělce.

 

 

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout zde.

  Pálení čarodějnic 2015

Čtvrtý ročník pálení čarodějnic se konal již tradičně na Myslivecké chatě Pod Suticí v Žamberku. Účast byla hojná a své si užili nejen děti, ale i dospělí. Malé čarodějky a čarodějové soutěžili v různých disciplínách a každý tak mohl získat pěknou cenu. Zatančili nám břišní tanečnice Babylenky, děti z tanečního kroužku CEMA a vystoupil také kouzelník Harry.

Akce měla hojnou účast, přišlo téměř 400 návštěvníků, mimo jiné i senátor pan Petr Šilar. Děti měly o zábavu postaráno doprovodným programem, mohly si vyzkoušet zajímavé soutěže a hry nebo si zaskákat v nafukovacím hradu. 

Kdo chtěl, mohl si na ohni opéct špekáček nebo se posilnit výtečným občerstvením a nějakým tím drinkem. Vrcholem večera byla hudební skupina TRUMF, která k tanci hrála až do konce.

Velké díky patří i firmám, které naši akci podpořily: Pojišťovna Generali, a.s., Masoeko, s.r.o., Teddies, s.r.o., KONZUM, o.d. - Společně za úsměv a také Městu Žamberk.

 

 

Další fotografie najdete v naší fotogalerii.

PŘIDEJTE SE K NÁM KLUB PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
Newsletter
ŽENA REGIONU 2018
KDE NÁS NAJDETE
Od 1.1. 2018 měníme název na Cesta pro rodinu, z. ú. Kliknutím zobrazíte výstupy projektu.
Drakiáda 2018, kliknutím zobrazíte fotogalerii.
KIK finančně podpořil Azylový dům a Krizovou pomoc v Žamberku. Zákazníci z Pardubického kraje přispěli do sbírky KIK dohromady 29 070 Kč.
Dárkový poukaz na služby Centra pro rodinu, Macešky včetně obchůdku a Grafického studia
Podpořte nás nákupem ve vašich oblíbených e-shopech přes WWW.GIVT.CZ. Za loňský rok jsme takto získali 3698Kč. Děkujeme.
Děkujeme Konzumu a všem, kdo jste se zapojili do sbírky "Společně za úsměv". Na obnovu kuličkového bazénku pro děti v herně Rodinného centra se podařilo vybrat 10 136 Kč.
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu