slideshow_hlavickaslideshow_hlavickaslideshow_hlavickaslideshow_hlavicka

  ZÁKLADNÍ INFORMACE o Dětské skupině MACEŠKA

 

Používaná zkratka názvu: DS Maceška; DS

 

Druh služby: dětská skupina s celodenním provozem

 

Provozovatel: Cesta pro rodinu, z.ú., Nádražní 22, Žamberk, 564 01

 

Adresa: Dětská skupina MACEŠKA, Nádražní 22, Žamberk, 564 01

 

IČO: 612 39 330

 

Odpovědná osoba: Lucie Malá, vedoucí DS (tel. 603 813 646, mala@cestaprorodinu.cz)

 

Kapacita dětské skupiny: 12 dětí

 

Provozní doba: 6:30 – 17:00 (pondělí – pátek)

 

Školní rok: září - srpen

 

Zaměstnanci: pedagogové, chůvy - odborná způsobilost ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb.; a pomocný provozní personál

 

Strava: svačiny (dopolední a odpolední si nosí děti vlastní), obědy dováží Školní jídelna Žamberk nebo si mohou děti nosit vlastní

 

Základním účelem provozování Dětské skupiny MACEŠKA je pravidelná péče o děti na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a ve znění pozdějších předpisů.

 

Kapacita zařízení je 12 dětí ve věku od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky.

 

Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v DS Maceška se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele, které má provozovatel uzavřeno pojistnou smlouvou č. 8070638915 ze dne 21. 11. 2018 s ČSOB Pojišťovna, a.s.

 

Službu péče o dítě v dětské skupině provozujeme na základě registrace u MPSV od 1. 2. 2019.

 

Docházka do DS je vymezena „školním rokem“ - od září až do konce srpna.

 

DS je zpravidla uzavřena během vánočních prázdnin a 1 týden o letních prázdninách. Aktuální rozvrh provozu DS na daný školní rok je přihlášeným rodičům k dispozici v rezervačním systému webooker.

 

Vedoucí DS si vyhrazuje právo uzavřít službu z důvodu nutných školení pracovního týmu DS (v co nejmenším rozsahu) a informovat o této skutečnosti rodiče s dostatečným předstihem.

 

V případě nečekaných a závažných událostí bránících provozu DS (karanténa, provozní havárie…apod.) budou rodiče neprodleně informování o uzavření služby a dalším postupu.

 

  KONTAKTY

Kontakt na pečující pracovnice (dotazy ohledně dětí):

 

chuva@cestaprorodinu.cz; +420 730 870 435

 

Kontakt na administrativní pracovnice (vše ohledně přihlášení, rezervací a úhrad za službu):

 

maceska@cestaprorodinu.cz; +420 774 174 287 (Klára Brejtrová)

                                           +420 603 813 646 (Lucie Malá) 

 

  KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE

1. Předložit vyplněnou Předběžnou přihlášku.

2. Doložit vazbu na trh práce obou rodičů (pokud žijí ve společné domácnosti).

3. Doložit, že dítě má splněnou očkovací povinnost, což písemně potvrdí jeho ošetřující lékař.

4. Volná kapacita zařízení.

 

V případě, že zájemce o službu splnil všechna kritéria, je s ním (rodičem/zákonným zástupcem) podepsána Smlouva o poskytnutí služby péče o dítě v dětské skupině. Nedílnou součásti smlouvy jsou Individuální podmínky docházky dítěte do DS, tento Provozní řád a Plán výchovy a péče.

  PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Předběžné přihlášky na nový školní rok jsou přijímány průběžně do konce května daného roku a řazeny dle data přijetí. Formulář „Předběžná přihláška do DS Maceška“ najdete na našich webových stránkách www.cestaprorodinu.cz nebo Vám ji předáme v kanceláři. Přihlášku doručte osobně do kanceláře Rodinného centra a DS Macešky (v přízemí), Nádražní 22, Žamberk, kde se domluvíme dle Vašich potřeb na termínu zahájení docházky a projednáme další potřebné úkony.

 

 

 

O přijetí do DS na nový školní rok je rozhodnuto během června daného roku. Rozhodnutí o přijetí sděluje vedoucí DS nebo její zástupce. V případě přijetí dítěte do DS je s rodičem/zákonným zástupcem podepsána do konce června Smlouva o poskytnutí péče o dítě v DS, sjednány Individuální podmínky docházky dítěte do DS a je vystavena faktura na zaplacení Kauce (viz. platební podmínky), která je splatná do 10 dnů od vystavení faktury.

 

 

 

Přijímání dětí do DS probíhá i v průběhu školního roku (pokud je volná kapacita DS). Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je vydáno v nejkratším možném termínu, nejpozději do 10 dnů. V případě přijetí dítěte do DS je s rodičem/zákonným zástupcem podepsána Smlouva o poskytnutí péče o dítě v DS, sjednány Individuální podmínky docházky dítěte do DS a je vystavena faktura na zaplacení Kauce (viz. platební podmínky), která je splatná do 10 dnů od vystavení faktury, a ne později než 3 dny před zahájením docházky.

 

 

 

Do DS jsou přijímány děti od 1,5 roku do nástupu školní docházky, maximálně 12 dětí souběžně v jeden den. Z toho děti od 1,5 roku do 2 let pouze dvě souběžně, v jeden den.

 

 

 

Na přijetí do DS nevzniká právní nárok.

 

  CENÍK - platnost od 1. 2. 2019

 

CENÍK

jednorázová docházka

pravidelná docházka

 

příležitostný vstup

2 dny v týdnu

3 dny v týdnu

4 dny v týdnu

 

5 dní týdnu

 

 cena/den

200 Kč

190 Kč

180 Kč

170 Kč

160 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena za pobyt dítěte v DS je uvedena za celý den a je stejná i v případě, že je dítě v DS jen 1/2 dne. V ceně je zahrnut pitný režim dítěte po celou dobu pobytu v DS.

 

Na požádání lze sjednat péči o dítě v prodloužené provozní době (max. do 18h). Příplatek za péči o dítě nad rámec běžné provozní doby (6:30 – 17:00) činí 100,-Kč/den (nutno domluvit předem).

 

V ceně není zahrnuto stravování. Svačiny (dopolední i odpolední) si děti nosí vlastní, příp. i oběd. Obědy je možné v DS objednat, jsou dováženy ze Školní jídelny Žamberk. Cena za 1 oběd je 36 Kč.

 

V případě navýšení cen obědů ze strany Školní jídelny Žamberk v průběhu smluvního vztahu, bude cena adekvátně navýšena. O této skutečnosti budou rodiče/zákonní zástupci informováni.

 

První platba = vratná kauce ve výši 3.000Kč – kauci je nutné uhradit před zahájením docházky (u pravidelné i jednorázové docházky). Kauce slouží k získání přístupu do rezervačního on-line systému a pro úhradu případných nedoplatků či dluhů. Kauce je vratná po ukončení docházky a při závěrečném vyúčtování. Výši kauce lze na požádání snížit (z vážných důvodů).

 

Na požádání Vám vystavíme Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte do DS podle zákona č.586/1992, o dani z příjmu. Potvrzení se vydává pro účely slevy na dani z příjmu.

 

 Platnost od: 1. 2. 2019

  INFORMACE PRO NOVÉ ZÁJEMCE

Informace pro nové zájemce o službu:

 

Pokud jste si vybrali Dětskou skupinu MACEŠKA pro Vaše dítě, vyplňte nejprve formulář "Předběžná přihláška", který naleznete výše v odstavci "KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE" a doručte ho osobně do kanceláře Rodinného centra (Nádražní 22, Žamberk), kde si s Vámi domluvíme termín zahájení docházky a projednáme další potřebné úkony.

 

Docházka do Macešky je evidována v rezervačním systému WEBOOKER. Všechny potřebné informace  o jeho fungování a fungování Macešky (registrace, objednávání a omlouvání dětí z docházky...ad.) naleznete zde: https://maceska.webooker.eu/.

 

Veškeré dotazy k registračnímu systému a platbám směrujte na Lucii Malou (tel. 603 813 646, mala@cestaprorodinu.cz) a Kláru Brejtrovou (tel.774 174 287, maceska@cestaprorodinu.cz).

 

Situační říkanky a písničky pro rodiče


Dokumenty ke stažení:
KONTAKT

 

Rodinné centrum - 465 614 555

                       - 608 621 301

DS Maceška/chůvy - 730 870 435

Lucie Malá - 603 813 646

Klára Brejtrová - 774 174 287

centrum@cestaprorodinu.cz

maceska@cestaprorodinu.cz

chuva@cestaprorodinu.cz

mala@cestaprorodinu.cz

 

Nádražní 22, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu22

 

KDE NÁS NAJDETE
RODINNÉ CENTRUM A DS MACEŠKA

 

 

PROVOZ KANCELÁŘE Rodinného centra a Dětské skupiny Maceška
PO - ČT 8:00 - 16:00
8:00 - 15:00

 

možno dle dohody i v jiném čase, kontaktujte nás

Lucie Malá, Klára Brejtrová, Erika Jeníčková

 

Změna provozní doby vyhrazena (pořádání jednorázových akcí, školní prázdniny apod.).