CO NABÍZÍME?

 • Psychologické poradenství
 • Individuální konzultace
 • Rodinná terapie (společně s Mgr. Milanem Jiroutem, rodinným terapeutem)
 • Skupinová terapie
 • Přednášková činnost

 

Vzhledem k aktuální situaci nabízíme také psychologické poradenství online formou (Skype, email) nebo po telefonu.

 

Zaměření:

složité životní situace, neuspokojivá osobní situace a jiné problémy, vztahové problémy, osobní bilance – nespokojenost s vlastní životní situací, pociťovaná potřeba změny, přepracování, stres, workoholismus, závislosti blízké osoby, výchovné problémy dětí, obavy a zábrany v určitých situacích, které znepříjemňují život a brání v růstu, psychosomatické problémy, obtíže v komunikaci další téma dle dohody

 

 

Kdo může být klientem?

 • Dítě
 • Dospělý
 • Pár
 • Rodina

 

Podmínky spolupráce

Vaše údaje mohou zůstat anonymní, nesepisuji žádnou smlouvu, není veden žádný záznam s Vaším jménem, nesděluji informace třetím osobám (výjimkou je povinnost každého občana oznámit trestný čin).

 

 

Co je  rodinná terapie, individuální terapie a psychologické poradenství, skupinová terapie

 

Rodinná terapie – většinou 2 terapeuti (muž a žena) se věnují celé rodině, jejím vztahům a situacím. Rodina je v tomto přístupu vnímána jako systém, jehož členové se vzájemně ovlivňují. Sezení trvá většinou 60 – 90 minut.

 

Individuální terapie – práce s jednotlivcem, podle jeho aktuální potřeby, tzv. zakázky, kterou si stanovíme na prvním setkání. Je vhodné setkávat se pravidelně na základě dohodnutých schůzek, nejlépe 1x za 14 dní. Doba trvání jedné konzultace je 60 min. Vše ale záleží na naší vzájemné domluvě.

 

Skupinová terapie – pravidelná skupinová práce – tzn. opakovaná v určitém intervalu. Skupina je většinou uzavřená, schází se tedy stále stejní členové skupiny a nejsou zpravidla přibíráni noví členové. Doba trvání skupiny je 90, max. 120 minut.

 

Přednášky – možnost domluvit přednášku na níže uvedená témata, časový rozsah pro přednášku jsou 2-4 hodiny v jednom dni.

 

 

Témata přednášek:

 • Rodina a proč je důležitá pro děti i pro rodiče
 • Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami
 • Komunikace s rodiči a žáky (pro učitele)
Kontakt

Mgr. KATEŘINA ADAMCOVÁ

psycholog

 

Kontakty pro objednání:

Telefon:  739 299 886

Pokud hovor nemohu přijmout, reaguji zpětným zavoláním.

 

Email: adamcova@cestaprorodinu.cz

 

Adresa setkávání: Rodinné centrum, Nádražní 22, 56401 Žamberk

 

 

Platby:

Individuální terapie 500,- / 60 min.

 

Rodinná terapie 700,-/ 90 min.

 

Skupinová terapie 200,-/ os. /90 -120 min.

 

Přednášková činnost dle dohody (od 500,-/hod.)

 

 

 

Rodinné centrum, Nádražní 22, Žamberk