Projekt TVOŘÍME SPOLEČNĚ - Mechanické modely strojních mechanismů - MAS Orlicko, z.s.

 

 

Cílem tohoto "projektu spolupráce" bylo a je propojit několik subjektů - děti navštěvující zájmový kroužek "Dědečkova dílna", neziskovou organizaci Muzeum starých strojů a technologií (Vonwillerova továrna), místního zaměstnavatele firmu GAF s.r.o. - zakázková kovovýroba Žamberk a dobrovolníka p. Jiřího Prokopce, který dlouhodobě vede kroužek "Dědečkova dílna" bez nároku na finanční odměnu.

 

Průběh a zhodnocení aktivity a spolupráce:

 

Díky realizaci tohoto projektu byla nejprve do Dědečkovy dílny zakoupena vytoužená stolní sloupová vrtačka, kterou si děti s dědečkem společně sestavili, a dále byla zakoupena regulovatelná úhlová bruska. S oběma přístoji se děti důkladně seznámily, dozvěděly se, co všechno takové nástroje umí a k čemu slouží a budou s nimi moci aktivně pracovat na společných setkáních během roku.

 

Dále děti absolvovaly společně s dědečkem 2 návštěvy/exkurze - nejprve do Vonwillerovy továrny a Muzea starých strojů v Žamberku, kde si děti prohlédly obnovené historické prostory, "osahaly" a vyzkoušely funkční historické nástroje a stroje - např. právě historickou úhlovou brusku, tak jak vypadala a fungovala před více než sto lety, aby si vážily toho, jakou krásnou, novou a lehkou mají teď :-). V areálu továrny navštívily děti také truhlárnu, která bude klíčovým pracovištěm pro další spolupráci - při tvoření mechanických modelů, které budou v průběhu roku s dědečkem vyrábět - většinu potřebného materiálu/polotovarů nám budou v truhlárně vyrábět a děti budou následně polotovary zpracovávat a kompletovat do výsledných mechanických modelů. Další potřebný materiál bude z druhé spolupracující firmy GAF s.r.o. (výpalky).

 

Druhá exkurze byla tedy do firmy GAF s.r.o. v Žamberku, kde pracovníci firmy děti seznámili s provozem, ukázali jim, jak některé stroje fungují a děti si odsud již odnesly první polotovary, jejichž výrobu mohly osobně sledovat a i při výrobě v rámci možností pomáhat.

 

Mechanické modely, jejichž výrobou se budou děti zabývat na pravidelných schůzkách v Dědečkově dílně po celý rok, budou sloužit k názornému seznámení s funkcí mechanických modelů a posléze budou vystaveny v Muzeu starých strojů na památku naší spolupráce.

 

Přínos této aktivity pro kvalitu zájmového vzdělávání dětí:

- nezastupitelnost praktické a tvořivé výuky

- podpora dětí v rozvoji motorických a praktických technických dovedností

- vzbuzení zájmu o technické vzdělání, nasměrování při výběru školy

- praktické poznání, jak to ve firmě vypadá a funguje

- podpora zvídavosti, kreativity, sdílení

- seznámení se zajímavými, kreativními a inspirativními lidmi - mužské vzory pro chlapce (napříč generacemi)

 

Děkujeme spolupracujícím organizacím a firmám za poskytnutý čas, místo, personál, materiál i finance - podporují tak zájem dětí, dávají ji radost, inspiraci, zážitky!

 

Děkujeme panu Jiřímu Prokopcovi za jeho úžasnou dobrovolnickou práci s dětmi - je pro děti, ale i nás velkým vzorem a inspirací!

 

Děkujeme MAS Orlicko, z.s. jako nositeli projektu MAP (Místní akční plány vzdělávání), prostřednictvím kterého byly tyto aktivity podpořeny!

 

Podívejte se na krátký VIDEO ZÁZNAM zde...

 
PŘIDEJTE SE K NÁM KLUB PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
KDE NÁS NAJDETE
Newsletter
Zde najdete informace k poskytované materiální pomoci občanům z Ukrajiny.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky Společně za úsměv, kterou již tradičně pořádá Konzum. Vybraná částka posloužila k nákupu dřevěných edukativních her pro komunitní nízkoprahové aktivity.
shrnutí základních informací pro příchozí občany z Ukrajiny
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Rozšiřujeme pomoc tam, kde je potřeba – vznik nové terénní služby leden 2020
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
Dárkový poukaz na služby Centra pro rodinu, Macešky včetně obchůdku a Grafického studia
ŽENA REGIONU 2018
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu