Projekt TŘEMI KROKY KE ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Cílem tohoto projektu je rozvoj sociálních služeb pro podporu rodin i jednotlivců,

kteří se ocitají v krizové péči dlouhodobě obtížné životní situaci, kterou neumí vlastními

silami zvládnout. Obsahem projektu je dále podpora rozvoje a zkvalitnění postupů a metod

přímé práce s klienty, příprava a organizace případových konferencí ve spolupráci

s OSPOD, vzdělávání pracovníků v přímé péči o klienty a průběžná evaluace

dopadů těchto aktivit.

Projekt bude realizován od 1.9.2018 do 31.8.2020.

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007537

 

Klíčové aktivity projektu jsou:

  1. Aktualizace standardů kvality služeb
  2. Vzdělání pracovníků organizace
  3. Realizace případových konferencí
  4. Průběžná evaulace dopadů klíčových aktivit projektu

 

 


Zpět
PŘIDEJTE SE K NÁM KLUB PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
KDE NÁS NAJDETE
Newsletter
Zde najdete informace k poskytované materiální pomoci občanům z Ukrajiny.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky Společně za úsměv, kterou již tradičně pořádá Konzum. Vybraná částka posloužila k nákupu dřevěných edukativních her pro komunitní nízkoprahové aktivity.
shrnutí základních informací pro příchozí občany z Ukrajiny
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Rozšiřujeme pomoc tam, kde je potřeba – vznik nové terénní služby leden 2020
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
Dárkový poukaz na služby Centra pro rodinu, Macešky včetně obchůdku a Grafického studia
ŽENA REGIONU 2018
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu