PROJEKT Dětská skupina Maceška II.

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Tento projekt je na navazující na projekt Dětská skupina Maceška.

Cílem projektu je zajistit provoz dětské skupiny na 1 rok s okamžitou kapacitou 12 dětí, zajistit individuální péči o děti ve věku od 1,5 do 7 let a tím podpořit rodiče ve sladění soukromého a pracovního života. Naším záměrem je nejen uspokojit poptávku po klasické péči o dítě (jako v MŠ), ale nabídnout rodičům i alternativu v podobě přidané hodnoty, kterou je menší kolektiv dětí, rozšířená provozní doba, přijímání dětí mladších 2 let, pružnější možnost nástupu do zařízení (kdykoliv během roku, pokud dítě splní minimální věkovou hranici), usnadňování adaptace dítěte na pobyt v dětském kolektivu a práce s rodiči (příprava na odloučení od dítěte a svěření dítěte do péče jiným osobám).

 

Cílem také je, nevytvářet rodičům žádná další omezení při nástupu dítěte do zařízení, jako je sebeobslužnost dítěte, nepoužívání plen, jednotné stravování apod.), nabídnout provoz i o letních prázdninách (v době, kdy jsou ostatní MŠ zavřeny). Dalšími důležitými cíli je vytvořit dětem domácí prostředí, uplatňovat individuální přístup k rodičům i dětem a umožnit rodičům řešit i specifické požadavky (strava, zdravotní omezení u dětí apod.). Rodičům chceme zajistit i krátkodobou péči o děti dle individuálních potřeb rodičů (umožnit účast na výběrovém řízení, vzdělávat se, hledat si zaměstnání, pracovat na zkrácené úvazky) - taková nabídka zde chybí.

 

Realizace projektu v období 1.2.2022 - 31.12.2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016974

 

 

Projekt Dětská skupina Maceška

Realizace projektu v období 1.2.2019 - 31.1.2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009816

 

Popis klíčové aktivity:

 

Provoz dětské skupiny bude zajišťován v pracovní dny v čase od 6:30 do 17:00h, tzn. 10,5 h denně s okamžitou kapacitou 12 dětí. Aktivita bude probíhat v části budovy 3. NP Nádražní 22 v Žamberku.

 

   
PŘIDEJTE SE K NÁM KLUB PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
KDE NÁS NAJDETE
Newsletter
Zde najdete informace k poskytované materiální pomoci občanům z Ukrajiny.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky Společně za úsměv, kterou již tradičně pořádá Konzum. Vybraná částka posloužila k nákupu dřevěných edukativních her pro komunitní nízkoprahové aktivity.
shrnutí základních informací pro příchozí občany z Ukrajiny
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Rozšiřujeme pomoc tam, kde je potřeba – vznik nové terénní služby leden 2020
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
Dárkový poukaz na služby Centra pro rodinu, Macešky včetně obchůdku a Grafického studia
ŽENA REGIONU 2018
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu