Rozšiřujeme pomoc tam, kde je potřeba – vznik nové terénní služby

7.5.2020

Naše organizace Cesta pro rodinu poskytuje v Žamberku již 13 let službu Azylový dům a 11 let službu Dům na půl cesty lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace a nemají bydlení. Pro dlouhodobé začlenění odchozích uživatelů pobytové služby je náhlý přechod do samostatného života bez další podpory či doprovázení velmi rizikový. Z rozhovorů s nimi víme, že je pro ně náročné po ukončení pobytové služby řešit svou situaci naprosto samostatně. Obávají se selhání, a to jim brání obrátit se znovu o pomoc. Pracovníci našich služeb již znají jejich příběhy, oni znají pracovníky a mají k nim navázaný určitý vztah a důvěru. Z těchto důvodů jsme se rozhodli jim nabídnout podporu i po odchodu do vlastního bydlení.

 

Od ledna jsme začali poskytovat novou terénní službu Sociální rehabilitace, v rámci které podpoříme ročně zhruba 10 mladých lidí, žen a matek s dětmi ve zvýšení samostatnosti.


Cílem je, aby si udrželi a prohloubili stávající návyky získané během pobytu v Azylovém domě a Domě na půl cesty a vytvoření nových, potřebných v reálném životě. Chceme tak snížit počet osob, které by se vraceli zpět.


Vznik služby podpořil Pardubický kraj a služba je financovaná z ESF Operačního programu
zaměstnanost. Děkujeme MAS Orlicko s přípravou projektové žádosti.

 

Více informací na webu https://cestaprorodinu.cz/sluzby/socialni_rehabilitace-3-80.html

 

 

PŘIDEJTE SE K NÁM KLUB PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
KDE NÁS NAJDETE
Rozšiřujeme pomoc tam, kde je potřeba – vznik nové terénní služby leden 2020
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Newsletter
Přispějte pomocí sbírky Společně za úsměv na pořízení hraček na zahradu pro děti z Azylového domu.
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
KIK finančně podpořil Azylový dům a Krizovou pomoc v Žamberku. Zákazníci z Pardubického kraje přispěli do sbírky KIK dohromady 29 070 Kč.
Dárkový poukaz na služby Centra pro rodinu, Macešky včetně obchůdku a Grafického studia
Podpořte nás nákupem ve vašich oblíbených e-shopech přes WWW.GIVT.CZ. Za loňský rok jsme takto získali 3698Kč. Děkujeme.
Děkujeme Konzumu a všem, kdo jste se zapojili do sbírky "Společně za úsměv". Na projekt pořízení sportovních potřeb a hraček pro venkovní vyžití dětí z Azylového domu se podařilo vybrat 5 787 Kč.
ŽENA REGIONU 2018
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu