RODINNÉ CENTRUM ZNOVU OTEVŘENO!!!

22.5.2020 až 30.6.2020

Vážení a milí,
RODINNÉ CENTRUM OTEVÍRÁME od 25. 5. 2020 do 26. 6. 2020 (z důvodu mimořádných opatření) za těchto specifických podmínek (Pokyny pro obnovu osobní přítomnosti rodin s dětmi v RC...):

 

  • Herna a zahrada bude pro rodiny s dětmi od 25. 5. 2020 otevřena pouze ve dnech: pondělí, středa, pátek v čase 9:00 – 12:00.

 

  • Zájemci o pobyt v herně (na zahradě) se musí předem objednat (ideálně přes zprávy na Fb nebo telefonicky na č. 608 621 301 (8:00 – 15:00, kancelář RC) – počet přítomných bude omezen (max. 6 rodin). Hlavní kontaktní osobou pro objednávání účasti, zajištění provozu a náplně programu v uvedených dnech je Erika Jeníčková.

 

  • Před první návštěvou podepíše účastník programu/herny ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u sebe i svého dítěte. Formulář vyplní po příchodu do RC a odevzdá pracovnici RC. Bez tohoto prohlášení nebude přítomnost v herně (a na zahradě) RC možná.

 

  • Do budovy RODINNÉHO CENTRA, bude vstup povolen jen přihlášeným účastníkům. Účastníci přicházejí v časech, kdy je herna otevřena a po ukončení otevírací doby ihned odcházejí. Tímto opatřením se neshromažďují ve společných prostorech. Zahrada je aktuálně pro veřejnost uzavřena, slouží pouze pro potřeby Dětské skupiny MACEŠKA, ale ve výše uvedených dnech je možné ji využít i objednanými návštěvníky do herny RC. Prosíme o dodržování aktuálních mimořádných opatření (odstupy, roušky) a o individuální vzájemnou dohodu na společném pobytu na zahradě s pracovnicemi dětské skupiny.

 

  • Před vstupem do prostor herny si účastnící umyjí ruce a použijí dezinfekci rukou. Vše bude k dispozici u vstupu do budovy i v herně.

 

  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, v herně - podle charakteru činnosti a při zachování rozestupů – může probíhat aktivita i bez roušky.

 

  • Všichni přítomní (včetně pracovníků RC) budou povinni dodržovat zásady, které jsou v těchto pokynech a se kterými budou znovu seznámeni po příchodu pracovníkem RC před danou činností podle místních možností a specifik, s ohledem na charakter činnosti a prostor, kde se daná činnost koná.

 

  • Prostory budou pravidelně větrány a desinfikovány (včetně pomůcek).

 

Těšíme se na Vás a tímto žádáme o co nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo dalšímu šíření nákazy, a tím i následnému opětovnému uzavření našeho zařízení.

 

Pokud byste cokoliv potřebovali, jsme tu pro Vás na telefonu, facebooku či emailu, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám, pokud to bude v našich silách pomůžeme.

 

JEŠTĚ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO RODIČE NAVŠTĚVUJÍCÍ HERNU RODINNÉHO CENTRA.

Pokud máte zakoupeno tzv. PŘEDPLATNÉ, které bylo platné i v době uzavření Rodinného centra, prodlužuje se Vám jeho platnost až do konce školního roku, tedy do 26.6.2020.
Rádi bychom Vám takto kompenzovali období, kdy jste nemohli chodit.

Zároveň Vás také informujeme, že od 1.5.2020 došlo k aktualizaci ceníku našich služeb, kde se mění právě cena za předplatné. V současné situaci a omezenému provozu předpokládáme, že zájem o nákup nových předplatných bude až zase v září, kdy otevřeme provoz po prázdninách.

Všechny informace a zmiňovaný ceník naleznete na našem webu zde: https://www.cestaprorodinu.cz/sluzby/rodinne_centrum_a_ds_maceska/rodinne_centrum-3-12-17.html

Pro ty kteří to u nás neznají, tak Rodinné centrum je v průběhu letních prázdnin pro rodiče s nejmenšími dětmi uzavřeno, protože se v těchto prostorech konají příměstské tábory.

 

O případných změnách Vás budeme informovat.

Aktualizováno dne 22. 5. 2020

PŘIDEJTE SE K NÁM KLUB PŘÍZNIVCŮ CESTY PRO RODINU
KDE NÁS NAJDETE
Rozšiřujeme pomoc tam, kde je potřeba – vznik nové terénní služby leden 2020
Rádi bychom vám představili novou službu – Psychologické poradenství
Newsletter
Přispějte pomocí sbírky Společně za úsměv na pořízení hraček na zahradu pro děti z Azylového domu.
Milí rodiče malých dětí, víte, že si v rámci celoevropského projektu "Euroklíč" můžete zapůjčit speciální klíč, abyste se dostali na bezbariérová WC po celé ČR a v Evropě?
KIK finančně podpořil Azylový dům a Krizovou pomoc v Žamberku. Zákazníci z Pardubického kraje přispěli do sbírky KIK dohromady 29 070 Kč.
Dárkový poukaz na služby Centra pro rodinu, Macešky včetně obchůdku a Grafického studia
Podpořte nás nákupem ve vašich oblíbených e-shopech přes WWW.GIVT.CZ. Za loňský rok jsme takto získali 3698Kč. Děkujeme.
Děkujeme Konzumu a všem, kdo jste se zapojili do sbírky "Společně za úsměv". Na projekt pořízení sportovních potřeb a hraček pro venkovní vyžití dětí z Azylového domu se podařilo vybrat 5 787 Kč.
ŽENA REGIONU 2018
Jsme hrdým členem Sítě pro rodinu